AGA în aprilie. Acţionarii BCR trebuie să aleagă noul board, cel care supraveghează conducerea executivă

Autor: Claudia Medrega 05.04.2016
Realegerea unor membri ai consiliului de supraveghere al BCR şi alegerea unor noi membri pentru un mandat de trei ani figurează pe lista aprobării adunării generale a acţionarilor celei mai mari bănci de pe piaţa loca­lă, care va avea loc în aprilie. Acţionarii vor discuta şi situa­ţiile financiare anuale pentru 2015 şi distribuirea profitului.
 
Mandatul celor şase membri ai consiliului de supra­ve­ghere al BCR, care monitorizează activitatea conducerii executive, expiră în această lună. BCR are o poziţie vacantă în consiliul de supra­ve­ghere, după cum re­iese şi din infor­ma­ţi­ile prezentate pe site-ul băncii. Con­si­liul este format din şap­te membri, numiţi pe termen de trei ani, cu posibilitatea de a fi aleşi pe noi perioade de trei ani.