Ce sectoare creditează mai mult Banca Transilvania. Creditele acordate de banca din Cluj pentru producţie, comerţ şi agricultură reprezintă o treime din total

Autor: Claudia Medrega 05.04.2016
Creditele acordate de banca din Cluj  pentru producţie, comerţ şi agricultură reprezintă o treime din total
 
Producţia, comerţul şi agricultura sunt cele mai creditate sectoare din por­to­fo­liul Băncii Transilvania, soldul cu­mu­lat al împrumuturilor acordate pen­tru cele trei domenii ajungând la sfârşitul anu­lui trecut la 7,9 mld. lei, reprezentând 31,5% din total.
 
Pentru producţie, banca a acor­dat cre­di­te de 3,4 mld. lei, iar o va­loa­re apropiată a finanţărilor, de 3,2 mld. lei, a fost direc­ţio­nată spre comerţ. Soldul împrumutu­rilor acordate pentru agricultură ajunsese anul trecut la 1,27 mld. lei.