Prima vânzare de titluri de stat din aprilie: Statul ia un miliard de lei pe un an la un cost în uşoară scădere

Autor: Liviu Popescu 05.04.2016

Ministerul Finanţelor a împru­mu­tat ieri de la bănci un miliard de lei (echivalentul a 224 mil. euro) prin emi­siunea unor certificate de trezorerie cu discont cu scadenţa în aprilie 2017. Fi­nanţele s-au împrumutat la un cost de 0,66% pe an, în scădere uşoară faţă de pre­cedenta licitaţie cu astfel de titluri de stat pe scadenţă asemănătoare. Minis­te­rul Finanţelor vrea să emită titluri de stat în lei în valoare de 4,2 mld. lei în a­prilie, valoare asemănătoare cu cea din lu­na precedentă, potrivit prospectului emi­siunii titlurilor de stat aferente lunii martie.

„Cu lichiditate în exces în piaţa mo­ne­tară, ne aşteptăm ca licitaţia să se în­cheie cu un rezultat în linie cu cele pre­ce­­dente, în pofida unor comentarii re­cente din partea oficialilor BNR care su­ge­rează creşterea costurilor de fi­nan­ţare”, scriu ieri analiştii de la ING într-un raport.

Din programul de emisiuni pentru aprilie un miliard de lei reprezintă împrumuturi prin certificate de trezorerie şi 2,8 mld. lei prin emisiuni de obligaţiuni, la care se vor adăuga 420 mil. lei din sesiuni suplimentare. ING adaugă că planul este „puţin ambiţios“, mai ales având în vedere nivelul ridicat de emisiuni de titluri cu scadenţe lungi (aproape 1,2 mld. lei prin obligaţiuni cu maturitatea după decembrie 2022, la fel ca în martie).