Şase directori generali s-au perindat la conducerea Bancpost de la criză încoace

Autor: Liviu Popescu 05.04.2016

Manuela Plăpcianu (la con­du­cerea Bancpost în perioada 2007-2009), Mihai Bogza (2009-2011), Peter Weiss (2011-2012), Anthony Hassiotis (2012-2014), George Geor­ga­kopoulos (2014-2016), iar în pre­zent Philippos Kara­ma­nolis sunt cei pe care Eurobank, acţionarul ma­joritar al Bancpost, un jucător din plutonul celor mai mari zece bănci din sistem, i-a adus de la cri­ză în­coace pentru a ţine frâile băn­cii. Bancpost este a doua cea mai ma­re bancă grecească din România, după Alpha Bank.

Astfel, Philippos Karamanolis, care a ocupat în perioada 2005-2008 func­ţia de vicepreşedinte al băncii, pen­tru ca ulterior să plece în funcţia de preşedinte al Comitetului Exe­cutiv al Eurobank Serbia, l-a înlocuit din funcţie pe George Geor­gakopoulos. Cel din urmă a fost numit director general al Bancpost în toamna anului 2014 şi, potrivit reprezentanţilor Bancpost, a decis să dea curs unei noi oportunităţi profesionale în afara grupului şi a României.

Preluarea funcţiei de către Philip­pos Karamanolis va deveni efectivă în­cepând cu data de 16 mai 2016, fiind subiectul obţinerii auto­rizării din partea BNR.

Sub conducerea lui Georgako­pou­los, Bancpost a trecut la acce­le­rarea procesului de restructurare pe fondul pierderilor de sute de mi­lioane de lei consemnate de la izbucnirea crizei.

Bancpost şi-a redus la jumătate reţeaua teritorială în ultimii cinci ani, de la peste 300 de unităţi la aproximativ 150 în prezent. Banca are în prezent circa 2.200 de angajaţi.