Acţionarii BRD votează în această săptămână reînnoirea mandatului lui Philippe Lhotte în CA

Autor: Claudia Medrega 11.04.2016
Acţionarii BRD-SocGen discută în această săptămână reînnoirea man­da­tului de administrator al lui Philippe Lhotte, directorul general la băncii, pentru o perioadă de patru ani înce­pând cu data de 13 septembrie 2016.
 
Totodată, acţionarii băncii cu capi­tal francez urmează să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pentru acest an, pre­cum şi nivelul dividen­delor, condu­cerea BRD propunând un dividend brut pe acţiune de 0,32 lei, echivalent unui randament al dividendului de 3%.
 
Francezul Philippe Lhotte a pre­luat în toamna anului 2012 con­ducerea BRD-SocGen, a doua bancă din sistem. El s-a retras din poziţia de pre­şedinte al con­siliului de admi­nis­traţie al BRD, ră­mâ­nând doar mem­bru, şi a păstrat func­ţia de director general.