Daciile „de export“ revin la căutare pe piaţa românească. Românii cumpără tot mai multe autoturisme Dacia la mâna a doua din Germania şi Franţa, marca româ­neas­că fiind pentru prima dată în top 15 importuri second-hand în pri­me­le trei luni ale acestui an

Autor: Bogdan Alecu 15.04.2016

Românii cumpără tot mai multe autoturisme Dacia la mâna a doua din Germania şi Franţa, pe măsură ce în­ma­triculările acestora au urcat cu 60% în primul trimestru, marca româ­neas­că fiind pentru prima dată în top 15 importuri second-hand în pri­me­le trei luni ale acestui an.

Spre comparaţie, dacă în 2013 nu­mai 3% din total înmatriculări ma­şini Dacia noi era reprezentat de im­por­turile second-hand, în primul tri­mes­tru procentul a urcat la 11%.

La începutul anilor ‘90 românii cum­părau maşini Dacia 1310 din fos­ta RDG datorită preţului foarte mic al acestora, de numai 10 mărci ger­mane, dar şi datorită faptu­lui că aces­tea erau „ma­şini de export“ şi im­plicit erau mai bine ve­ri­ficate decât cele des­ti­na­te pieţei locale. Acum cine cumpără Dacia din Ger­ma­nia o face pen­tru a obţine un preţ mai bun sau pen­tru că sunt în­tre­ţinute mai bine de proprietari.

„În România cei mai mulţi pre­fe­ră cele mai ieftine soluţii când vine vor­ba de întreţinere sau nu fac deloc re­viziile. La fel când vine vorba de com­bustibil, sunt unii care ali­men­tea­ză cu motorină pentru ca­mion doar pen­tru a economisi, în timp ce în Ger­ma­nia maşinile sunt alimen­ta­te cu mo­torină de calitate“, spune Silviu S, un pro­prietar de Duster  care a cum­pă­rat ma­şina în 2012 din Ger­ma­nia, iar acum o vinde în România.

Anual în România sunt im­por­tate pes­te 220.000 de maşini second-hand, în timp ce numai 81.000 de autoturis­me noi au fost înre­gistrate aunul trecut.