RCS&RDS a convocat o AGA extraordinară pe 17 mai. Unul dintre subiecte - împrumuturile pe termen lung

Autor: Cristian Hostiuc 19.04.2016
Compania de cablu RCS&RDS, cel mai mare furnizor de servicii de internet fix şi televiziune de pe piaţa locală, care este controlată de antreprenorul Zoltan Teszari din Oradea, a convocat pentru data de 17 mai o adunare generală extraordinară cu acţionarii în cadrul căreia pe agendă figurează şi subiectul „împrumuturilor pe termen lung“, conform unui document publicat în Monitorul Oficial.
 
„Consiliul  de  administraţie  al  RCS&RDS convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor la data de 17.05.2016, ora 15,00, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea modificării art. 15, alin. 3, lit. i) din actul constitutiv actualizat al societăţii, care ar urma să aibă următorul conţinut: hotărâri cu privire la contractarea de împrumuturi pe termen lung (cu durata de peste cinci ani) şi cu privire la constituirea de ipoteci sau alte garanţii aferente acestor împrumuturi, potrivit legii (…)“, conform sursei citate. RCS&RDS a convocat pe de altă parte şi o AGA ordinară la aceeaşi dată, pe agenda căreia figurează, printre altele: revocarea / alegerea / realegerea  unor  membri  ai consiliului  de  administraţie  şi  stabilirea  duratei mandatului acestora; numirea  auditorului  financiar  şi  stabilirea  duratei minime  a  contractului  de  audit  financiar; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016; stabilirea şi repartizarea profitului înregistrat în anul 2015.