Piaţa asigurărilor de sănătate captează atenţia asigurătorilor şi clienţilor. Deriva sistemului public de sănătate, un atu pentru asigurătorii privaţi

Autor: Anelis Baciu 25.04.2016

Febra lansărilor de noi produse a luat cu asalt piaţa asigurărilor de să­nă­tate în ultima perioadă, tot mai mul­te com­panii venind pe piaţă cu pro­duse noi şi pentru bu­zu­na­rele unei ca­tegorii mai largi de clienţi. Numai în de­curs de o săptămână trei asi­gu­ră­tori, NN Asigurări, Asirom şi Ge­ne­rali, au anun­ţat lan­sarea de noi poliţe de sănătate.

Majorarea limitei de de­duc­tibi­li­tate fiscală de la 250 de euro la 400 de euro începând cu acest an a fost prin­cipalul motiv care a stimulat asi­gu­ră­torii să creioneze noi produse, în con­diţiile în care aceştia se aşteaptă ca populaţia să înceapă să plătească pentru asigurarea sănătăţii. Angaja­tul care cumpără o asigu­ra­re de sănă­tate va merge cu po­liţa şi cu dovada plăţii primei la com­pa­nia unde lu­crea­ză, iar compania va avea obli­gaţia să îi scadă din baza de calcul im­po­zabilă valoarea primei de asigu­ra­re plă­tite, dar nu mai mult de 400 de euro pe an. Totodată, angajatorul care oferă angajaţilor asigurări de să­nă­tate ca beneficiu salarial va fi scutit de plata contribuţiilor sociale pentru aces­tea în limita a 400 de euro pe an pentru fiecare angajat.