Curtea de Conturi: Pacienţii au plătit peste 31 mil. lei pentru medicamente de diabet pe care ar fi trebuit să le primească gratis

Autor: Corina Mirea 26.04.2016

Pacienţii care au fost trataţi în perioada 2012-2014 în cadrul Programului naţional de diabet zaharat au suportat, din resurse proprii, o parte din costul medicamentelor specifice afecţiunilor de care sufereau, deşi acestea ar fi trebui să fie compensate în proporţie de 100%, arată un raport al Curţii de Conturi, care a auditat performanţa unor programe naţionale de sănătate derulate de Ministerul Sănătăţii şi de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Raportat la cheltuielile cu medicamentele decontate farmaciilor cu circuit deschis în perioada 2012-2014 de către un număr de 20 de case judeţene de asigurări de sănătate, pacienţii au suportat diferenţe de preţ în valoare estimată de 31.425 mii lei. (…) din cheltuielile totale cu medicamentele decontate în cadrul Programului naţional de diabet zaharat, în perioada 2012-2014, ponderea cheltuielilor cu medicamente decontate farmaciilor cu circuit deschis a fost de peste 99% (…)”, se arată în raportul Curţii de Conturi.