Un ghid original într-un muzeu/ de Ziarul de duminică

Autor: Ziarul de Duminica 26.05.2016

Zoltan Terner

Liviu Lăzărescu, o aventură picturală

Editura Polidava

Cartea a apărut anul trecut şi a fost lansată la jumătatea lunii aprilie şi la Tel Aviv de ICR Tel Aviv, în colaborare cu Asociaţia Ziariştilor şi a Oamenilor de Cultură de Limbă Română, concomitent cu o expoziţie cu lucrări aparţinând artistului român Liviu Lăzărescu, aflate în colecţii particulare. Autorul este scriitor, cineast şi eseist israelian de origine română română, iar monografia este bogată în ilustraţii, comentate cu virtuozitate şi competenţă.

„Înaintând cu mintea şi sufletul prin cele peste o sută de fascinante pagini ale  acestui eseu, care include şi numeroase reproduceri ale tablourilor artistului, ţi-e dat să întâlneşti o mare bogăţie de idei şi sentimente. La un anume moment dat, simţi că ţi se taie respiraţia. De bucurie. De plăcere. De încântare în faţa frumosului şi a substanţei umane esenţiale şi grave, de o excepţională profunzime – ceea ce  ridică sufletul nostru pe trepte nebănuite. Tablourile lui Liviu Lăzărescu, după părerea mea, ating uneori cerul genilităţii bine ascunse. Iar paginile interpretative, de comentariu şi dezvăluire ale eseului ternerian, au strălucire literară, sunt vibrante, percutante, te fac să te simţi bine, lecturând şi admirând. Şi pictorul, şi eseistul te iau lângă ei, cu ei, explicându-ţi, vorbind vrăjitoreşte, arătându-ţi că omul poate fi, mai presus de toate OM. Cu înnegurări dramatice, cu sclipiri sugerate, cu puteri ascunse, cu copleşiri inefabile... " (Roni Căciularu, scriitor)

„Încercând o prezentare sintetică a numeroaselor aspecte ale operei pictorului  Liviu Lăzărescu, scriitorul împarte cartea-album pe capitole care sunt repere ale unei creatii de o viaţă. Floarea ca semn plastic, geometria ascunsă a formei, naturi statice, peisaje romantice şi impresioniste, popasuri europene, nestemate coloristice, muzica armoniilor cromatice, unitatea dintre uman şi divin, stil şi simbol, emblemele sacre şi lumeşti ale maternităţii, săruturi - amor ceresc şi terestru, viziuni mitico-fantastice iata numai câteva subiecte pe care L.L. le tratează pictural şi Z.T. literal, într-o perfectă simbioză estetică. Parcurgând volumul, abundent ilustrat, ai senzaţia că vizitezi pe îndelete o exhaustivă expoziţie de pictură, îndrumat de un ghid original, competent şi îndrăgostit de exponate, dornic să transmită fiecărui privitor-cititor farmecul şi bucuria culorilor, lirismul dramatic, emoţia.” (Dorel Schor)