Loteria Română trece din subordinea premierului în cea a Ministerului Economiei

Autor: Mediafax 19.06.2016

Astfel, potrivit proiectului de OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aflat în dezbatere publică, drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român la Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. se exercită de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt în număr de trei şi sunt şi ei numiţi prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.

Loteria Română este condusă de consiliul de administraţie compus din 5 membri, persoane fizice de cetăţenie română, domiciliate în România, numite în condiţiile legii. Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate în condiţiile legii.

Guvernul Ponta a aprobat în octombrie 2015 un proiect de OUG prin care Compania Naţională "Loteria Română" a fost transferată de la Ministerul Finanţelor la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, aflat în subordinea premierului.

Potrivit unui document emis de Corpul de Control al premierului la începutul lunii iunie, la Compania Naţională Loteria Română este verificat modul de organizarea şi funcţionarea al instituţiei.