În slalom, printre religii/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea 15.07.2016

Ioan T. Morar

Sărbătoarea Corturilor

Editura Polirom

 

Sukkot, de obicei tradus în engleză prin Tabernacles, iar în română prin Sărbătoarea Corturilor, este o mare sărbătoare a evreilor, care ţine şapte zile, de la sfârşit de septembrie la început de octombrie. Atestă importanţa istorică legată de peregrinarea evreilor în deşert timp de 40 de ani, când au locuit în corturi. Acţiunea romanului lui Ioan T. Morar se petrece în România anilor 1970 (autorul precizează că povestea s-a petrecut în realitate în zona Aradului, însă romanul nu e o reconstituire). Membrii unui grup coral specializat în cântări bisericeşti caută să scape din robia unor confesiuni care nu-i mulţumesc, în încercarea de a descoperi adevărata credinţă. Aparţinând iniţial cultului baptist, trec la penticostali, apoi la adventişti, iar în cele din urmă se convertesc la iudaism. Ajung să emigreze în Israel, unde fiecare se descurcă cum poate. Însă cei trei conducători şi ultimii reprezentanţi ai grupului nu îşi găsesc nici aici liniştea sufletească.

 

Bogdan Teodorescu

Libertate

Editura Cartea românească

 

„«Libertate» – declara autorul la una dintre lansări – analizează felul în care politicul, sistemul şi presiunea socială se abat asupra vieţii unor oameni obişnuiţi. Dacă primele două romane («Spada» şi «Băieţi aproape buni» – n.n.) se refereau la spaţiile pe care cetăţeanul le vede – lumea politică, lumea media, lumea serviciilor secrete – acum vorbim despre nişte oameni normali, dar pe care evoluţia socială şi ceea ce se întâmplă în ţară îi afectează direct, deşi, aparent, ei, prin natura existenţei lor – solidă, reuşită, cu performanţe economice şi cu o viaţă casnică bine pusă la punct – erau convinşi că această presiune nu poate să existe. Ei bine, în cartea mea despre asta este vorba: despre modul în care viaţa noastră poate fi influenţată în orice moment de evoluţiile, de deciziile, mai mult sau mai puţin corecte sau legale, ale sistemului.”

 

Liviu-Ioan Mureşan

Epopeea lui LIM

Editura Şcoala Ardeleană

 

„Liviu-Ioan Mureşan e, fără îndoială, un pasionat cititor de poezie. Doar aşa poate fi explicată situarea sa – pe cât de dezinvoltă, pe atât de informată – în spaţiul de o diversitate derutantă al poeziei contemporane. Surprinde, mai ales, timbrul personal pe care îl rotunjeşte meticulos printr-o expresivă pendulare între gravitatea relativizantă a enunţurilor şi ironia bonomă care le subîntinde. Biografia lui LIM se ţese într-o lume încă «marcată de vrăji». Alergat de soartă, «personajul» îşi presară parcursul epopeic cu aparteuri vizionare, cu vedenii şi perspective insolite, cu remanieri ale datului comun sub lumini care prelungesc neaşteptat umbrele. Vasta ancorare în real e tradusă printr-o bine strunită epicitate care nu pune în pericol calitatea vizionară a discursului liric.” (Irina Petraş)

 

Edith Wharton

New Yorkul de altădată

Editura Litera

 

Traducere din limba engleză de Victoriţa Stancu. Volum distins cu Premiul Pulitzer. Cele patru nuvele care îl alcătuiesc au acţiunea plasată în New Yorkul anilor ’40, ’50, ’60 şi ’70 ai secolului al XIX-lea, fiecare dintre ele abordând teme cum ar fi infidelitatea, ilegitimitatea, gelozia, sistemul de clasă, precum şi starea femeii în societate. „Fapt de zi înşelător” descrie relaţia furtunoasă dintre un tată dominator şi fiul său; în „Fata bătrână”, fiica nelegitimă a unei tinere femei este adoptată de cea mai bună prietenă a ei – cu rezultate devastatoare; „Revelaţie” prezintă reabilitarea morală a unui tânăr, care este „declanşată” de întâlnire întâmplătoare cu Walt Whitman; iar „Ziua de Anul Nou” este o poveste despre o femeie căsătorită suspectată de adulter. „Există doar trei sau patru romancieri americani care pot fi consideraţi importanţi – iar Edith Wharton este unul dintre ei.” (Gore Vidal)

 

Steve Berry

Enigma Reginei

Editura RAO

 

Traducere de Bogdan Nicolae March. „Un nou roman din seria dedicată lui Cotton Malone. Istoria, intriga politică şi suspansul îşi dau întâlnire într-un thriller pe care e imposibil să îl mai laşi din mână. Cotton Malone, un fost agent al  Departamentului de Justiţie din SUA, se vede prins în vâltoarea unui scandal diplomatic cu implicaţii pe ambele maluri ale Atlanticului. Eliberarea «din motive umanitare» a unui terorist libian, precum şi dispariţia propriului fiu îl aruncă pe Malone în mijlocul operaţiunii CIA «king’s Deception», care vizează descoperirea scânteii ce ar putea declanşa un foc periculos: visul oricărui naţionalist irlandez –separarea Marii Britanii de Irlanda de Nord.”

 

Eugen Simion

Alexandru Odobescu

Un romantic erudit şi anxios, iubitor de reverii clasicizante

Muzeul Literaturii Române

 

Un „Odobescu mai profund” – asta este ceea ce ne oferă cea mai recentă carte a academicianului Eugen Simion. Autorul îl redescoperă întâmplător pe Alexandru Odobescu, în timp ce pregătea o altă cercetare, dar îi atrage atenţia modalitatea erudită în care acesta şi-a scris şi construit opera: „dar este în felul lui un excelent eseist-epic, ceea ce vrea să spună: un disociator fin de idei, cu imaginaţia bogată, un erudit care îşi pune ideile într-o naraţiune impresionistă plină de surprize” (p. I). Volumul este structurat în trei părţi: I. Opera eseistică. „Scene istorice”; II. Proza ştiinţifică; III. Corespondenţa. Un Flaubert valah care scrie zilnic, dar nu despre literatură, fiecare dintre acestea discutând şi analizând (după cum sugerează şi titlurile) cele trei mari paliere ale operei scriitorului român.