Cum ar schimba Bucureştiul un mall deasupra Gării de Nord. Florian Niţu, avocat: "Este un proiect fezabil din toate punctele de vedere: economic, social, tehnic şi legal"

Autor: Cristina Rosca 18.07.2016

Un mall sau o clădire de birouri deasupra Gării de Nord după modelul din Londra, Frankfurt sau Leipzig ar putea conduce la dezvoltarea Capitalei şi a zonelor limitrofe. Totuşi, investitorii aşteaptă dezvoltarea infrastructurii feroviare şi schimbarea profilului călătorului până să scoată din buzunare sute de milioane de euro pentru un asemenea proiect şi investiţii adiacente.Prima dată  am ajuns în Leipzig acum mai bine de un deceniu. Era prima mea ieşire din ţară şi deci primul meu contact cu Occidentul. Am ajuns într-un oraş de 500.000 de locuitori din Germania de Est, un oraş secundar, nu prea tu­ristic, ba chiar un pic industrial, un centru care se lupta să reducă decalajele faţă de Vest. Mi-amintesc că am ajuns în gară şi câteva zeci de se­cun­de am rămas pironită locului admirând zecile de magazine de mo­dă care se întindeau pe mai multe etaje. Eram ca un fotbalist fran­cez la finalul meciu­lui cu Portugalia, uimită.

Era o gară-mall, un con­cept pe care aveam să îl gă­sesc în multe alte ţări euro­pe­ne, atât din Occident cât şi din regiu­ne, mai exact în Polonia. La momentul acela mi se părea un scenariu SF, greu de pus în practică în România. Astăzi, după mai bine de zece ani, nicio gară ro­mânească nu a devenit cu ade­vărat un cen­tru în jurul că­ruia să se dez­vol­te un oraş, după mode­lul din Occi­dent. Nici măcar în Bu­cu­reşti un astfel de proiect nu a prins viaţă deşi interes din par­tea investitorilor a existat. Infra­struc­tura feroviară slab dezvoltată, profilul oame­nilor care merg în România cu tre­nul şi lipsa unor parteneriate de tip PPP sunt doar câteva dintre motivele care stau în spatele acestei probleme.

„Este un proiect fezabil din toate punctele de vedere, respectiv economic şi social, tehnic şi legal. Din punct de vedere economic, traficul feroviar în prezent redus este consecinţa atât a calitătii slabe a infrastructurii şi serviciului, cât şi a lipsei de dezvoltare economică a zonei“, spune Florian Niţu (foto), managing partener în cadrul casei de avocatură Popovici, Niţu, Stoica & Asociaţii.