România „europeană“: sub jumătate din populaţie este racordată la sistemele de canalizare

Autor: Iulian Anghel 19.07.2016
În ultimii 10 ani numărul de rezidenţi în România cu locuinţe conectate la sistemul de canalizare a crescut cu doar 13%, dar, la peste un sfert de secol de la căderea comunismului, sub jumătate din populaţia ţării beneficiază de aceste facilităţi.
 
În 2006, 41,9% din populaţia Ro­mâniei era conectată la sistemele de ca­na­lizare. La finele anului trecut, zece ani mai târziu aşadar, procentul cres­cuse la 47,7% - o creştere procentuală de 13%, care acoperă însă 5,8% din numărul populaţiei.
 
Potrivit Statisticii, 54% din po­pu­laţia României trăieşte în mediul urban şi 46% în mediul rural. Însă sub ju­mătate din populaţie (9,47 de mi­li­oane de locuitori reprezentând 47,7% din populaţie) trăieşte în case ce au acces la sistemele de canalizare. Şi mai puţini sunt cei care beneficiază de lo­cuinţe racordate la sisteme de canali­zare prevăzute cu staţii de epurare a ape­lor uzate – 9 milioane de cetă­ţeni, adică 45,7% din totalul re­zi­den­ţilor.
 
Pentru comparaţie, potrivit datelor Eurostat, 99% dintre rezidenţii olan­dezi, 99% dintre germani, 95% dintre aus­trieci, 82% dintre francezi sau 65% dintre polonezi beneficiază de această facilitate.
 
În aceeaşi vreme, Programul Operaţional Mediu 2007 – 2013 a pierdut o finanţare de 1,7 miliarde de euro, fonduri nerembursabile. La debutul său, programul a fost imaginat să finanţeze dezvoltarea de reţele de apă-canal în toate judeţele – costul mediu al unui proiect pe judeţ fiind în jur de 100 de milioane de euro. Însă, din cele 4,4 miliarde de euro alocate de Bruxelles acestui program, au fost chel­tu­iţi, până la finalul lui 2015, 2,7 mld. euro, astfel că 1,7 mld. de euro – cât reţeaua de apă-canal pen­tru 17 judeţe – au fost pierduţi. In­ter­ven­ţia fondurilor europene s-a simţit totuşi.
 
În 2015 lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 31.700 de kilometri, în creştere cu 10,6% faţă de 2014, an în care, la rândul său, s-a înregistrat o creştere de 8% faţă de 2013. În anii în care în România nu intrau fonduri UE, lungimea simplă a conductelor de canalizare creştea cu 3-4-5% pe an.
 
În 2013 lungimea simplă a reţelelor de canalizare a crescut cu 3.000 de kilo­me­tri. Lungimea reţelei a crescut în ultimii 10 ani cu 55%, dar încă peste ju­mătate din populaţie nu beneficiază de racordare la sistemele publice de cana­lizare sau de epurare a apelor uzate.
 
În ceea ce priveşte lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile, aceasta a crescut în 2015 cu 3,6% până la 76.945 kilometri, însă INS nu precizează cât la sută din populaţie beneficiază de apă potabilă din reţeaua publică.