România subdezvoltată: Peste jumătate din populaţie trăieşte în case neracordate la sisteme de canalizare

Autor: Iulian Anghel 19.07.2016

În vreme ce România a pierdut 1,7 miliarde de euro în programul Operaţional Mediu 2007 - 2013 des­tinat extinderii reţele­lor de cana­li­zare, de epu­rare a apelor uzate sau de ecologizare a gro­pilor de gunoi, sub ju­mătate din populaţia României be­neficiază, la peste un sfert de secol de la că­derea comunismului, de acces la reţele de canalizare.

Potrivit datelor pu­bli­cate ieri de Institutul Naţional de Statistică, la finalul lui 2015 doar 47,7% din populaţia României locuia în case racordate la sistemele de canalizare. Şi mai puţini au fost aceia care au be­neficiat de locuinţe racordate la siste­mele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare – 45,7% din totalul popu­laţiei.

Datele arată clar că, de fapt, nici oraşele nu sunt racordate în în­tre­gime la reţeaua de canalizare de vre­me ce, potrivit statisti­cilor, 54% din locui­to­rii României trăiesc la oraşe şi 46% în comu­ne şi sate.

Pentru compara­ţie, potrivit date­lor Eurostat, 99% dintre rezidenţii olandezi, 99% dintre germani, 95% dintre austrieci, 82% dintre francezi sau 65% dintre polonezi beneficiază de case racordate la sistemele de canalizare.