Cât de „desincronizat“ este sistemul bancar de creşterea economiei? Băncile se întorc în timp, înainte de aderarea la UE. Ponderea creditului privat în PIB a scăzut sub 30%

Autor: Claudia Medrega 25.07.2016

Sectorul bancar a continuat să se îndepărteze de rolul de asigurare a interme­die­rii financiare prin acor­darea de credite, ponde­ri­le activelor bancare şi împrumu­tu­rilor private în PIB coborând sub nivelurile de dinainte de aderarea Ro­mâniei la Uniunea Europeană (UE). Nivelul intermedierii finan­cia­re continuă să fie subdimen­sionat nu doar în raport cu cel din zona euro, ci şi faţă de cel din ţările din regiune.

Industria bancară locală s-a în­tors, practic, în timp, ajustarea bi­lan­ţurilor instituţiilor de credit du­când sectorul chiar la stadiul de di­na­intea aderării României la UE, când handicapul faţă de pieţele fi­nan­ciare dezvoltate era extrem de mare.

România a fost în ultimii ani co­daşa Europei în privinţa gradului de intermediere financiară, având cele mai scăzute ponderi în PIB ale ac­tivelor bancare şi creditelor. Pon­de­rea creditului privat în PIB a revenit la nivelul de dinainte de 2007, coborând sub 30%.  Iar ponderea activelor bancare în PIB a scăzut sub 60%.