Cum ajungi să ai propria benzinărie: „Trebuie experienţă în vânzări şi o garanţie sau un depozit cash“

Autor: Roxana Petrescu 25.08.2016

Mai bine de 100 de foşti angajaţi ai staţiilor Rompetrol, al doilea cel mai mare jucător din piaţa petrolieră locală, dar şi persoane fizice care şi-au dorit să treacă la statutul de antreprenor, fără a prelua însă toate riscurile care vin din această „meserie“, conduc în acest moment o staţie apaţinând companiei petroliere. În total, Rompetrol are 138 de staţii proprii pe care vrea să le dea în administrare unor dealeri independenţi. Investiţia într-o staţie depăşeşte 1 mil. euro.

„Sunt două condiţii care trebuie îndeplinite de un viitor manager extern: parcurgerea unui program de instruire într-o staţie Rompetrol pentru a înţelege mai bine modul de lucru. A doua condiţie este asi­gurarea unei garanţii minime la preluarea staţiei. Nivelul garanţiei de­pinde de specificul staţiei pre­luate. Garanţia poate fi: o scrisoare de garanţie bancară, un depozit cash sau o ipotecă asupra unui imobil“, explică reprezentanţii Rompetrol, fără a preciza însă care este valoarea minimă a acestei garanţii.

Compania nu precizează nici dacă dealerul trebuie să ce­deze un procent din vânzările lunare către Rompetrol.

La finalul anului 2014, Rom­petrol a lansat un pro­gram de transfer al benzinăriilor din administrarea companiei în cea a unui dealer.

În linii mari, staţiile trec din sistemul COCO (company owned, company operated – controlat şi gestionat de companie) într-un sistem CODO (company owned, dealer operated), metodă de admi­nistrare prin care compania petro­lieră rămâne proprietarul staţiei de alimentare, dar responsabilităţile privind organizarea activităţii cu­rente din incinta staţiei sunt asu­mate de un dealer.

Potrivit informaţiilor transmise, în cadrul programului intră atât staţiile proprii Rompetrol, 138, modernizate de către companie con­form noului concept de distri­buţie lansat în 2013, precum şi noile staţii construite. Până în prezent sunt încheiate 110 parteneriate cu diverşi antreprenori sau foşti angajaţi ai staţiilor Rom-petrol, din care 100 sunt deja ope­ra­ţionale.

„Principalul criteriu în selecţia managerilor de staţie externi (dea­leri) este ca­pacitatea  antre­pre­norială, dublată de o vastă experienţă în vânzări. Încă de la începutul  pro­iectului colegii noştri, şefi de staţie, au avut prioritate în selecţie, având în vedere experienţa avută deja în conducerea activităţilor. Principala contribuţie a partene­rului care preia staţia Rompetrol împreună cu echipa de angajaţi este să asigure un management eficient al tuturor acti­vităţilor, incluzând creşterea vân-zărilor.“ Rompetrol nu pre­ci­zează dacă fiecare dealer are de atins anu­mite targeturi privind creşterea vân­zărilor. De cealaltă parte, mo­dernizarea staţiilor este suportată de companie. În plus, Rom­petrol pune la dis­poziţia parte­nerilor marfa din magazin şi carbu­ranţii produşi în cadrul rafinăriei Pe­tromidia.

Compania stabileşte în continuare standardele în baza cărora vor opera staţiile, derulează campaniile de marketing, organizează transportul mărfurilor în staţiile Rompetrol şi stabileste preţurile de vânzare. 

„Administrarea locală a magazinului este în responsabilitatea dealerului: de la managementul comenzilor de marfă până la modul de control al pierderilor. Dealerul Rompetrol preia o afacere la cheie. Singura investiţie în noua afacere este garanţia pe care o depun la Rompetrol, ceea ce este încurajator pentru antreprenorii care nu dispun de suficiente surse de finanţare să înceapă o afacere.“

Trecerea benzinăriilor sub administrarea unor dealeri privaţi este un model adoptat de majoritatea rivalilor Rompetrol, Petrom sau MOL România având deja staţiile în acest sistem.

În România sunt circa 2.000 de staţii prin care se vând benzină şi motorină de circa 9-10 miliarde de euro anual.

Business-ul cu benzinării al Rompetrol este desfăşurat prin intermediul Rompetrol Downstream. Anul trecut, această companie a înregistrat afaceri de 8,2 miliarde de lei şi pierderi de 139 de milioane de lei.