VIDEO ZF Live. Psihologul Delia Bebi: Zona de confort este duşmanul creşterii. Ieşiţi din zona de confort pentru a avea satisfacţii mai mari

Autor: Greta Bogdan 26.08.2016
Succesul, dar şi starea de bine la locul de muncă se traduc printr-un echilibru între cariera şi viaţa privată a unei persoane, iar o relaţie deschisă cu managerul, ieşirea din zona de confort şi comunicarea transparentă cu ceilalţi, precum şi întâlnirile în afara progra­mu­lui de lucru sunt factorii care contri­buie la această împlinire, a spus psiho­logul Delia Bebi, invitată la ZF Live.
 
„Psihologia adultului tânăr este diferită de cea a unui matur, de peste 35 de ani, de aceea ne ra­por­tăm diferit la nevoile fiecăruia. Satisfacţia pen­tru ca­litatea vieţii creşte odată cu vârsta. Oamenii mai maturi ajung astfel să con­ştientizeze ce este mai important în via­ţă şi de aceea studiile arată că ei sunt mai fericiţi decât cei tineri. “
 
Aceasta consideră necesară comu­ni­carea efi­cien­tă dintre şefi şi angajaţi, dar şi observarea indi­vi­duală a lor, care duce spre  maximizarea rezul­ta­te­lor. „Este posibil ca o parte dintre angajaţi să fie mo­tivaţi de performanţă şi atunci trebuie să-i sti­mu­lezi pentru ca ei să evolueze la locul de muncă, pe când alţii se mulţumesc să rămână în zona de con­fort şi să facă o muncă de execuţie, iar atunci tre­buie să te raportezi diferit la acele persoane“, mai spune ea, făcând referire la atitudinea pe care un ma­nager trebuie să o aibă în raport cu sub­ordonaţii săi.
 
Delia Bebi a mai adăugat că deşi mul­te per­soa­ne tind să pună locul de mun­că pe primul loc la înce­putul carie­rei în detrimentul vieţii personale, aces­ta nu este cel mai indicat lucru, ci dim­potrivă, găsi­rea unui echilibru între ce­le două aduce un aport de satisfacţie angajatului. 
 
„Voluntariatul mai contribuie la creşterea gradului de fericire al oame­ni­lor, iar atunci când investim timpul nos­tru pentru a-i ajuta pe alţii per­ce­pem faptul că avem mai mult timp li­ber. Se spune că zona de confort este duş­manul creşterii. Cu cât ieşi mai mult din zona de confort, cu atât vei avea o satisfacţie mai mare în faţa vieţii.“
 
Sportul este un alt factor care con­tri­buie la menţinerea unui psihic să­nă­tos. Potrivit studiilor prezentate de specialistă, s-a demonstrat faptul că o per­soană are nevoie de 66 de zile con­se­cutive de activitate pentru a-şi intra în­tr-un anumit ritm pe care şi l-a impus şi îşi doreşte să-l respecte pe termen lung.
 
Activităţile de formare, team buil­din­gurile sau simplele ieşiri în oraş după program contribuie la apropierea socială a indivizilor.
 
Ea le recomandă tinerilor care ţintesc poziţiile înalte din compania în care lucrează să îşi împartă obiectivele în paşi mici şi să fie perseverenţi.
 
Astfel, odată cu trecerea săptămânilor, oamenilor le va fi mult mai uşor să îşi atingă scopul, mai adaugă ea. „Răbdarea cântăreşte foarte mult în atingerea succesului. Este important ca tinerii să se conecteze cu realitatea şi să nu se aştepte imediat la atingerea succesului, bătând din palme“.