Banca Naţională publică pentru prima oară salariile din BNR. Cât câştigă guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorul şi cei cinci membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie

Autor: Claudia Medrega 01.09.2016

BNR va publica începând cu şedinţa de politică monetară din 30 septembrie sinteza (minuta) deliberărilor privind adoptarea deciziilor de politică monetară, în termen de şapte zile calendaristice, iar începând de astăzi  vor fi publicate informaţii legate de politica salarială din BNR, care vor fi actualizate anual, a anunţat Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

"În prezent suntem printre cele mai transparente bănci în ceea ce priveşte politica salarială", a spus Dan Suciu.

Întrebat la cât ajunge suma maximă încasată de guvernatorul BNR luând în conderare inclusiv veniturile suplimentare, Suciu a spus că media lunarăeste în jur de 16.000 de euro.

Cel mai tânăr miliardar din lume: La 24 de ani are o avere de 1,5 miliarde de dolari. Care este cheia succesului

Cum arată staţiile de metrou din Coreea de Nord. "Unul dintre cele mai misterioase şi frumoase sisteme de tranzit de pe pământ"

Publicarea minutelor are ca scop cunoaşterea de către public a raţiunilor şi datelor economice luate în considerare la fundamentarea deciziilor de politică monetară şi va include scorul votului, fără atribuirea nominală a acestuia.

În ceea ce priveşte salariile, pentru conducerea executivă (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori) se publică următoarele date:

·         veniturile standard lunare nete formate din salariul net lunar şi indemnizaţia lunară netă primită în calitate de preşedinte, vicepreşedinte sau membru al Consiliului de Administraţie;

·         alte drepturi băneşti, acordate anual, în cuantum total de maximum 2,6 salarii lunare nete;

·         indemnizaţia de pensionare, diferenţiată după caz, în funcţie de vechimea în BNR (în cuantum de maxim 12 salarii, după minimum 6 ani de vechime);

·         participarea la profitul realizat de BNR în funcţie de rezultatele financiare anuale, după impozitare şi virarea celorlalte obligaţii, conform prevederilor art. 43 alin. (5) litera c) din Legea nr. 312/2004 (în sumă de maxim un salariu lunar net).

Drepturile salariale mai sus menţionate (cu excepţia indemnizaţiilor lunare de participare la CA) se acordă tuturor salariaţilor băncii în baza prevederilor legale. Conducerea executivă nu beneficiază de bonusuri de performanţă, acestea acordându-se cu caracter excepţional doar altor angajaţi cu merite deosebite. De asemenea, conducerea executivă nu este remunerată, ca de altfel nici ceilalţi membri ai comitetelor legal constituite la nivelul BNR, pentru conducerea sau participarea la şedinţele acestor organisme de analiză şi decizie (Comitetul de Politică Monetară, Comitetul de Supraveghere, Comitetul de Administrare a Rezervelor Internaţionale, Comitetul de pregătire a trecerii la euro, Comitetul de Audit etc.).

-          Pentru membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie se publică:

·         indemnizaţiile nete lunare;

·         alte venituri, conform legii (de exemplu, în anul 2015 membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu indemnizaţia lunară).

-          Pentru alţi salariaţi cu funcţii de conducere (director, director adjunct, şef serviciu) se publică:

·         grilele standard ale salariilor nete lunare cu specificarea limitelor minime şi maxime.

Consiliul de Administraţie al BNR a decis ca, începând cu proxima publicare, declaraţiile de avere ale membrilor CA prezente pe website-ul instituţiei să cuprindă veniturile anuale în formă neanonimizată.

Veniturile salariale sunt realizate din surse proprii ale BNR, nu bugetare, iar politica salarială este decisă, conform prevederilor art.33 din Legea nr. 312/2004, de Consiliul de Administraţie. În ultimii zece ani, ca urmare a deciziilor CA, veniturile brute ale conducerii executive au crescut într-un ritm inferior ratei inflaţiei. Variaţiile semnificative în ceea ce priveşte veniturile nete au survenit ca urmare a modificărilor fiscale de impact major (cum au fost reducerea impozitării pe venit ca urmare a introducerii cotei unice de 16% în anul 2005 şi a reducerii contribuţiilor sociale ca urmare a plafonării CAS în 2011).

Drepturile salariale acordate în Banca Naţională a României

I. Conducerea executivă

A. Venit lunar


Venit lunar Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul 42.727 lei
Indemnizaţie de membru al Consiliului de administraţie 18.476 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul 40.430 lei
Indemnizaţie de membru al Consiliului de administraţie 18.313 lei
Liviu Voinea, viceguvernator
Salariul 37.764 lei
Indemnizaţie de membru al Consiliului de administraţie 17.103 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

  • Indemnizaţie de vacanţă – 100% din salariul net lunar;
  • Alte drepturi băneşti de maximum 1,6 salarii nete lunare;
  • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcţie de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăşi un salariu net lunar.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizaţie de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiţia ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizaţia de pensionare se acordă, diferenţiat, astfel:

  • 5 ani – 10 salarii;
  • 4 ani – 8 salarii;
  • 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administraţie nu beneficiază de bonus de performanţă.II. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României - Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy, Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizaţie netă lunară de membru al Consiliului de administraţie în valoare de 17.103 lei.

Aceştia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

În anul 2015, membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu o indemnizaţie netă.III. Nivelurile minime şi maxime aferente salariilor nete pentru funcţiile de conducere din Banca Naţională a României

A. Venit lunar

Funcţie Nivel minim Nivel maxim
Centrala Băncii Naţionale a României
Director 7.821 lei 31.062 lei
Director adjunct 6.414 lei 22.427 lei
Şef serviciu 5.261 lei 14.667 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naţionale a României
Director 6.414 lei 15.347 lei
Şef serviciu 5.261 lei 9.218 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariaţii băncii pot primi bonus de performanţă anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanţei profesionale, în cuantum situat între 25% şi100% din salariul lunar.