Datele ASF destramă mitul scumpirii RCA din cauza creşterii daunalităţii: între 2015 şi 2016 tariful mediu al RCA a crescut cu 25%, în schimb daunele plătite au scăzut

Autor: Sorin Pâslaru 03.10.2016
Tariful mediu al unei poliţe RCA pe 12 luni a crescut pe primul semestru din 2016 cu 24% faţă de S1/2015, de la 565 de lei la 701 lei, în condiţiile în care dau­ne­le totale plătite de com­paniile de asi­gu­rări au scăzut de la 1,067 mi­liar­de lei la 1,034 miliarde lei în aceeaşi perioadă.
 
Astfel, se destramă mitul conform căruia companiile de asigurări majorează tarifele de RCA pentru că a crescut daunalitatea. De fapt, daunele plătite au stagnat la circa un miliard de lei pe primul semestru, după cum arată tabelul alăturat, în schimb tariful mediu al unei poliţe RCA a crescut cu 45% între S1/2014 şi S1/2016.
 
În niciun alt sector de activitate tarifele sau preţurile nu au cunoscut o creştere atât de ma­re în 2 ani, de 45%. Creşterea rămâne va­labilă şi dacă se calculează tariful mediu pen­tru toată piaţa RCA, indiferent de tipul de poliţă.
 
Pe primul semestru din 2016 au fost emise 1,65 milioane de poliţe pe 12 luni, faţă de 1,43  milioane de poliţe emise în S1/2014. Pon­derea poliţelor emise pe 12 luni în totalul po­li­ţe­lor a crescut de la 38% la 40% în acelaşi interval.
 
În 2012 ponderea poliţelor pe 12 luni era de circa 33% în totalul poliţelor subscrise.
 
 
Piaţa asigurărilor RCA pe primele 6 luni a fost de circa 2,2 miliarde de lei, în creştere cu 29% faţă de semestrul 1 din 2015. Creşterea a fost favorizată atât de majorarea tarifelor medii de primă cu 24%, cât şi de creşterea numărului de contracte vândute pe companie de asigurări RCA, de la 3,8 la 4 milioane.
 
Aplatizarea vânzărilor de poliţe pe tot par­cursul anului, dar şi majorarea gradului de cuprindere în asigurare au dus la creşterea cu 25% a numărului de poliţe RCA vândute în semestrul 1 al anului în ultimii 5 ani, de la 3,2 milioane de contracte la 4 milioane de con­tracte în S1/2016.
 
Piaţa asigurărilor RCA se îndreaptă spre 1 miliard de euro (4,4 mld. lei) anul acesta, ceea ce înseamnă o miză semnificativă pentru marii jucători internaţionali prezenţi.
 
În doar 5 ani, ca urmare a creşterii ac­celerate a tarifelor, primele brute subscrise din RCA s-au dublat, de la 1,1 miliarde lei în S1/2012 la 2,2 miliarde lei în S1/2016. Daunele plătite în aceeaşi perioadă au crescut doar cu 38%, de la 745 de milioane de lei în S1/2012 la 1.034 milioane lei în S1/2016.
 
Practic de la un raport prime brute sub­scri­se/daune plătite de circa 1,5 în 2012 s-a ajuns în pre­zent la un raport de 2. Cu alte cuvinte, asi­gu­ră­torii au subscris şi 2,2 mld. lei în S1/2016 şi au plătit în aceeaşi perioadă daune de 1,03 mld. lei.
 
Este un foarte mare semn de întrebare cum de nu reuşesc asigurătorii să fie pe profit din RCA, aşa cum clamează, în condiţiile în care subscriu şi încasează un nivel dublu al primelor faţă de ceea ce plătesc ca daune.
 
Astfel, se pune întrebarea: dacă la 100 de lei subscrieri, daunele plătite sunt de doar 50 de lei, cum se ajunge la o rată combinată (care include şi celelalte costuri de administrare, de vânzare sau de marketing) de peste 100%?
 
Aici este vorba ori de ineficienţa operaţio­na­lă a companiilor de asigurare şi lipsa lor de re­struc­turare, ori de încărcarea nejustificată a costurilor.
 
Cu ce cheltuieli pot justifica companiile de asigurări încă 50 de lei peste daunele de 50 de lei, astfel încât cheltuielile totale să depă­şeas­că 100 de lei, când comisioa­nele pentru bro­keri sunt maxim 10-15% sau mai puţin?
 
Piaţa asigurărilor a in­trat în ultimii ani sub ten­siu­ne maximă ca urmare a ma­jorării bruşte a primelor de asigurări.
 
Coincidenţă sau nu, majorarea intempestivă a primelor a avut loc în 2015 şi 2016, după cum se vede în tabelul alăturat, când tariful mediu la RCA a crescut în fiecare an cu 20-25%, exact în perioada în care au fost scoase din piaţă, pentru că nu şi-au îndeplinit cerinţele de capital, singurele compa­nii cu capital românesc din asigurări, Astra în 2015 şi Carpatica în 2016.
 
Companiile de asigu­rări au acuzat tot timpul în aceas­tă perioadă creşterea dau­ne­lor ca să justifice ma­jorarea tarifelor RCA, însă da­tele ASF arată, după cum se vede în tabelul ală­turat, că daunele plă­tite în S1 au rămas în ul­ti­mii patru ani jurul valorii de circa 1 miliard de lei între 2013 (958 mil. lei) şi 2016 (1,034 mld. lei).
 
În aceeaşi perioadă însă primele brute sub­scri­se pe RCA au crescut de la 1,3 miliarde de lei la 2,2 mld. lei, deci cu 70%.
 
Se pune întrebarea câtă concurenţă există într-o piaţă în care actorii majorează conco­mi­tent şi brusc tarifele de primă, cu 45% în doar doi ani.
 
Piaţa RCA, o piaţă obligatorie pentru con­su­matori, ar trebui să aibă reguli stricte şi for­mu­le transparente de calcul al tarifelor, pentru a împiedica abuzul de poziţie privile­gia­tă de­ter­minat tocmai de obligativitatea achiziţiei unei poliţe RCA pentru orice maşină care circulă pe străzile României.