Creditul de consum a devenit principala sursă pentru rotunjirea veniturilor bancherilor

Autor: Anelis Baciu 04.10.2016

Creditele de consum continuă să crească cu 9% pe an, în timp ce finanţările ipotecare au încetinitBăncile locale aveau în bilanţuri la finalul lunii august a acestui an credite pen­tru consum şi alte scopuri în mo­nedă locală în valoare de 35,2 miliarde de lei (echivalentul a 7,9 mld. euro), cu 9% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potri­vit datelor BNR.

Creşterea credi­tu­lui de consum vine în contextul în care fi­nanţările ipotecare au început să dea sem­ne de oboseală du­pă in­tro­ducerea le­gii dării în plată, vân­zările noi fiind sem­ni­fi­cativ mai mici. Cre­ditul de con­sum pen­tru populaţie a de­venit astfel princi­pa­lul motor al acti­vi­tă­ţii de creditare de re­tail şi implicit una din sur­sele de bază pen­tru ro­tunjirea ve­ni­turilor bancherilor.

Accelerarea din ul­tima perioadă a împru­mu­tu­ri­lor de consum a fost susţinută de do­bân­zile foarte joase, dar şi de revenirea în­cre­derii populaţiei în evoluţia eco­nomiei şi creşterea apetitu­lui pentru consum.

Creditele pentru nevoi personale asigură marje bune de câştig, de aceea multe bănci au mizat pe acestea pentru a-şi reface sursele de venituri. Pe de altă parte, acest tip de împrumuturi poartă şi riscuri mai mari de vreme ce nu au garanţii în spate.