Rottco Consult, un business de 100 mil. euro din comerţul cu motorină, ajunge la finalul anului la 60 de benzinari independenţi sub brandul Synergy

Autor: Roxana Petrescu 29.11.2016

Investiţia în acest nou „lanţ“ de benzinării s-ar ridica la 2-4 milioane de euro.

 
Rottco Consult, unul dintre cei mai mari traderi de produse petroliere din Ro­mânia, un business demarat în 2010 de Paul Pop, un fost director din com­panii precum Lukoil sau Rompetrol, spune că până la fina­lul acestui an circa 60 de benzinării par­ticulare, din cele 600 câte mai există acum, vor fi integrate sub umbrela Sy­nergy. Ideea din spatele Sy­nergy este de a uni cât mai multe staţii independente sub ace­leaşi re­guli de funcţionare şi desigur sub acelaşi brand, lipsa de standardizare fiind unul dintre principalele motive care îi ţin pe con­sumatori la distanţă de aceste unităţi.
 
„Rottco a testat şi a început instalarea pri­melor 30 de pompe de distribuţie de car­buranţi şi a echi­pamentelor de inter­conec­tare şi de plată adiacente în cadrul pro­iec­tu­lui Rottco Synergy. Instalarea se va termina săp­tă­mâna aceasta, iar alte 30 de staţii ur­mează să fie echipate cu sistemele de inter­co­nectare şi plată până la finalul acestui an sau în prima lună a anului viitor. De ase­menea, compania a lansat propriul sistem de carduri pentru flote, fiind prima companie românească inde­pendentă ce oferă astfel de ser­vicii în cooperare cu ben­zinăriile particulare“, spun repre­zentanţii Rot­tco Con­sult. Potrivit acestora, staţiile sunt repartizate pe princi­pa­lele căi rutiere din ţară, oferind transportatorilor o aco­pe­rire la nivel naţional.