Statul român a „investit” 3,5 mld. lei în pregătirea celor 43.000 de medici plecaţi în străinătate pentru a profesa. Ministrul Sănătăţii: „Aceste cifre în sine sunt de natură să ne îngrijoreze”

Ziarul Financiar 10.12.2016

Pregătirea celor 43.000 plecaţi la lucru în străintate din 2007 până în prezent a costat statul 3,5 miliarde de lei (770 mil. euro), în condiţiile în care pregătirea unui medic costă - fără a lua în calcul rezidenţiatul – 81.000 de lei.

„Un studiu efectuat de OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), pe care l-am solicitat imediat ce am venit la Ministerul Sănătăţii, ne arată cât costă pregătirea unui absolvent român de studii medicale. Suma este de 81.000 de lei şi această sumă nu ia în calcul rezi­denţiatul, care implică de ase­menea la rândul său sume foarte mari. Dacă facem un calcul pentru cele 43.000 de persoane, peste 3,5 miliarde de lei“, a spus ministrul sănătăţii Vlad Voiculescu.

Pregătirea unui absolvent român de studii medicale costă statul român aproape 81.000 de lei, în sumă fiind inclusă doar perioada celor 6 ani de studiu, fără rezidenţiat, arată studiul al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, făcut la cererea Ministerului Sănătăţii.

La sediul guvernului a avut loc conferinţa de lansare a Strategiei Naţionale pentru Resurse Umane în Sănătate 2017-2020, un plan elaborat de Ministerul Sănătăţii, Admi­nistraţia Prezidenţială şi Orga­nizaţia Mondială a Sănă­tăţii(OMS) pe patru domenii mari – guvernanţă, formare, gestionare şi motivare. Prezent la conferinţă, ministrul Vlad Voiculescu a vor­bit despre cât costă pre­gătirea unui medic, dar şi despre pierderile de personal din ultimii ani – 43.000 de cadre au solicitat documente pentru a emigra.

„Ca rezultat, peste 43.000 de specialişti au solicitat, din 2007 până astăzi, Ministerului Să­nătăţii docu­mentele de care au nevoie pentru a emigra. Chiar dacă nu toţi au plecat, aceste cifre în sine sunt de natură să ne îngrijoreze. Spitalele se con­fruntă cu un deficit major de personal şi localităţi întregi nu au medic de familie. Media numărului de medici şi asistenţi medicali din România este mult sub media europeană, iar în multe localităţi din România media este mult chiar sub media naţională. Această situaţie afectează sigu­ranţa pacienţilor români. Cu toate acestea, România pregăteşte anual mii de absolvenţi ai învăţământului me­dical“, a arătat Voiculescu.

Potrivit ministrului, strategia pre­vede, printre altele, ajustarea cadrului legislativ.

„Îmbunătăţirea guvernanţei se referă la consolidarea ca­pacităţii minis­terului de a gestiona resursa umană, ajus­tarea cadrului legislativ. De exem­plu, o nouă lege a reziden­ţiatului, colaborarea cu auto­rităţile publice locale şi imple­mentarea politi­cilor OMS. Al doilea punct este ajustarea formării personalului medical şi se referă la necesitatea preluării abordărilor cen­trate pe competenţe şi pe mix de apti­tudini. Al treilea capitol prevede îmbunătăţirea şi simplifi­carea procedurilor de re­crutare a perso­nalului me­dical, îmbu­nătăţirea me­diului de muncă, a calităţii bazelor de date privi­toare la personalul medical, pre­cum şi crearea şi imple­mentarea unui mecanism eficient de planificare a re­sursei umane în să­nătate“, a adăugat mi­nistrul.