Preţul aurului urcă la maximul ultimelor şapte săptămâni

Autor: Liviu Popescu 12.01.2017

Gramul de aur a urcat ieri la Bu­cureşti cu 0,7% faţă de şedinţa pre­cedentă, la 163 de lei, evoluţie deter­minată de scăderea de la începutul săp­tă­mânii a dolarului american în anti­ci­parea primei conferinţe de presă a pre­şe­dintelui SUA Donald Trump. Piaţa caută mai multe indicii cu privire la pla­nurile de cheltuieli şi de in­vestiţii ale lui Trump. La Bu­cureşti, BNR cotează gra­mul de aur în funcţie de pari­tatea de pe plan extern.

Aurul este văzut ca un instrument de refugiu în vremuri tulburi. „Dintr-o pers­pectivă tehnică, pieţele de capital par a fi pozi­ţio­nate ascendent, însă dis­cursul lui Donald Trump determină creş­terea tensiunii, respectiv creşterea ris­cului de apariţie a episoadelor volatile (pro­babil de scurtă durată)“, se arată într-o notă a XTB România.