Consolidarea pieţei bancare va continua în acest an. Ce bănci ar putea să dispară din statistici?

Autor: Claudia Medrega 12.01.2017

♦ Sistemul bancar va continua în 2017 procesul de consolidare ♦ Pe lista băncilor „disponibile“ la vânzare se află Banca Românească - filiala NBG, subsidiara italienilor de la Veneto Banca, sau Marfin Bank, care va fi preluată de Bank of Beirut ♦ Bank of Cyprus a programat pentru 2017 lichidarea operaţiunilor din România ♦ Fuziunea dintre Banca Carpatica şi Patria Bank, programată pentru 2016, va fi finalizată în 2017 ♦ Printre potenţialele ţinte de achiziţie s-ar afla şi Piraeus.

 


Consolidarea pieţei bancare a frânat în 2016, dar mai multe tranzacţii putem să vedem în pe­rioada următoare. Cu toate că 2016 a fost sărac în tranzacţii „parafate“ de fuziuni şi achiziţii la nivel ban­car, tatonări au existat, iar acestea se pot concretiza în 2017 şi în anii următori.

Totodată, turbulenţele de pe piaţa bancară europeană, cum este cazul Italiei, pot să aducă noi tranzacţii la nivel european în care să fie incluse şi subsidiare din România, după cum anticipează consultanţii.

Băncile greceşti rămân în vizor pentru po­ten­ţiale tranzacţii de fuziuni şi achiziţii şi pu­tem să vedem în acest an cel puţin o bancă ro­mâ­nească cu capital grecesc vândută. De altfel, procesul de vânzare a Băncii Româ­neşti, deţinută de grupul National Bank of Greece (NBG), a început, primii investitori inte­resaţi fă­cân­du-şi apariţia în data-room-ul deschis de Credit Suisse la Londra. Pe lângă Banca Ro­mânească, pe piaţa locală mai sunt prezente trei bănci cu capital grecesc - Alpha Bank, Banc­post şi Piraeus Bank. Piraeus Bank a fost în 2015 la un pas de vânzare către fon­dul ame­rican de investiţii J.C. Flowers, care intenţiona să cumpere şi Banca Carpa­tica, însă tranzacţia a eşuat după mai multe luni de negocieri.