ZF Live. Corina Gonteanu, ManpowerGroup: România ocupă locul trei la nivel global în clasamentul ţărilor în care angajatorii întâmpină dificultăţi în ocuparea posturilor

Ziarul Financiar 14.01.2017

Aproximativ 72% dintre anga­ja­tori au dificultăţi în a găsi candidaţi pen­tru ocuparea posturilor disponibile în piaţă, aceasta fiind ponderea cea mai ridi­cată existentă în România de la declan­­şarea crizei şi până astăzi, potrivit re­zul­tatelor unui studiu realizat de furnizorul de soluţii privind forţa de muncă ManpowerGroup.

„Revenim la nivelurile de difi­cultate pe care le aveam înainte de declanşarea crizei când era o piaţă foarte ofertantă pentru candidaţi şi mai puţin ofertantă pen­tru angajatori. Pe de altă parte, această dificultate se înregistrează şi la nivel global, unde vorbim de un procent de 40%, cel mai ridicat nivel din 2009 până acum. România se află pe locul trei în lume în clasamentul ţărilor în care angajatorii întâmpină cele mai mari difi­cul­tăţi în ocuparea posturilor, fiind pre­cedată de Japonia şi de Taiwan“, a spus Corina Gonteanu, director strate­gic de marketing Europa în cadrul furni­zorului de soluţii privind forţa de muncă ManpowerGroup, la emisiunea de bu­siness ZF Live.

Potrivit acesteia, angajatorii din Ro­mânia încearcă să rezolve criza de per­sonal existentă pe plan local aplicând un cu­mul de măsuri, una dintre acestea vi­zând creşterea beneficiilor şi avanta­je­lor pe care le oferă candidaţilor. „52% dintre angajatorii care spun că au pro­bleme cu deficitul de talente a ales să creas­că oferta de beneficii, în timp ce 48% dintre angajatori oferă candidaţilor sa­larii mai mari.“

Spre deosebire de alţi ani, când piaţa se confrunta cu un deficit de can­di­daţi suficient pregătiţi, astăzi defi­ci­tul tinde să acopere numărul efectiv de can­di­daţi. Cu toate acestea, companiile caută să angajeze oameni care să aducă con­tribuţie şi valoare adăugată com­paniei. „Trăim într-o lume în care nu mai poţi să continui cu ceea ce ai început. Tot timpul trebuie ca tu, ca individ, să te rein­ventezi în aceeaşi măsură în care se rein­ventează şi businessul.“ Una dintre cau­zele care au con­tri­buit la această situaţie se referă la schim­bă­rile demo­gra­fice din ultimii ani.

„Po­pulaţia Ro­mâ­niei este în proces de îmbă­trânire, chiar dacă nu la nivelul la care se si­tuea­ză Ger­ma­nia sau Japonia. Acest lucru înseam­nă că deficitul de talente şi vi­ziunea privind propria carieră sunt tri­bu­tare unor alte generaţii şi unui alt mod de lucru.“