BNR a stabilit un nivel suplimentar de garantare, temporar, pentru anumite depozite. Depozitele legate de tranzacţii imobiliare, incluse pe lista celor care pot să beneficieze de la Fondul de Garantare de o acoperire de peste 100.000 de euro

Autor: Claudia Medrega 26.01.2017

Depozitele care rezultă din tranzacţii imo­biliare referitoare la imobile cu destinaţie lo­cativă au fost incluse de BNR în lista cate­go­riilor de depozite care beneficiază tem­po­rar de o acoperire mai mare de 100.000 de euro, potrivit informaţiilor anun­ţate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Persoanele fizice beneficiază temporar de un nivel suplimentar de garantare, stabilit la 100.000 de euro, pe lângă pragul standard de garantare de 100.000 de euro, dacă deţin anumite categorii de depozite bancare, respectiv „depozite care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă“, „depozite rezultate din eve­nimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponen­tu­lui“, precum şi „depozite rezultate din înca­sarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept“.

Depozitele bancare sunt garantate în cazul falimentului instituţiei de credit, în general, în limita a 100.000 de euro, în echi­valent lei, indiferent de situaţia în care s-ar putea afla o instituţie de credit (de exemplu, în stare de dificultate sau de insolvenţă), iar riscul pentru sumele care depăşesc acest plafon este asumat de către client.