Exporturile şi importurile au crescut cu 5,1%, respectiv cu 7%, în 2016 comparativ cu anul 2015

Autor: Anca Olteanu 09.02.2017

În 2016, exporturile FOB (valoarea FOB reprezintă valoarea bunurilor exportate la locul şi data când bunurile părăsesc teritoriul statistic al României) au însumat 57,385 miliarde de euro, iar importurile CIF (valoarea CIF reprezintă valoarea bunurilor importate la punctul de frontieră de intrare în România) au însumat 67, 342 miliarde de euro. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în anul 2016 a fost de 9,956 miliarde de euro, mai mare cu 1,590 miliarde de euro decât cel înregistrat în anul 2015.

În luna decembrie 2016 exporturile FOB au fost de 4, 311 miliarde de euro, importurile CIF au fost de 5,496 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,185 miliarde de euro.

Faţă de luna decembrie 2015, exporturile din luna decembrie 2016 au crescut cu 9,4%, iar importurile au crescut cu 7,5%.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în anul 2016 a fost de 43,078 miliarde de euro la expedieri şi de 51,948 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 75,1% din total exporturi şi 77,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în anul 2016 a fost de 14,306 miliarde de euro la exporturi şi de 15,393 miliarde de euro la importuri, reprezentând 24,9% din total exporturi şi 22,9% din total importuri.

În anul 2016, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de maşini şi echipamente de transport (47% la export şi 38% la import) şi alte produse manufacturate (32,4% la export şi respectiv 31% la import).