Tribunalul Mureş admite cererea de intrare în insolvenţă a Romcab Târgu-Mureş

Autor: Liviu Popescu 21.02.2017

RTZ & Partners, administrator. Anterior 41 de creditori au cerut şi ei intrarea în insolvenţă a Romcab Târgu-Mureş. Printre creditori se află Banca Feroviara, Allianz Ţiriac, Roland Berger, Banca Transilvania, UniCredit Leasing.Tribunalul Mureş a admis ieri cererea formulată de Romcab Târgu-Mureş (MCAB), producător de cabluri listat la Bursa de Valori Bu­cureşti, pentru deschiderea insolvenţei. Administrator judiciar a fost desemnat RTZ&Partners din Cluj-Napoca.

„În baza art. 75 din lege constată suspendarea de drept a tuturor acţiu­nilor judiciare, extrajudiciare şi a măsu­rilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei. În baza art. 74 din lege pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, toate actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din lege“, se arată în decizia Tribu­nalului Mureş publicată ieri-seară pe site-ul oficial. Romcab Târgu-Mureş depusese pe 10 februarie cererea de intrare în insol­venţă.