Insolvenţa Romcab Târgu-Mureş, testul de început de an pentru BVB şi ASF. Zece întrebări la care este nevoie rapid de răspunsuri

Autor: Liviu Popescu 22.02.2017

Romcab Târgu-Mureş a intrat pe 20 februarie în insolvenţă, însă problemele producătorului de cabluri începuseră să îi preocupe pe investitori chiar de la începutul anului, când aceştia au tras un semnal de alarmă cu privire la numărul mare de incidente de plată, primele din ultimii şapte ani.Insolvenţa Romcab Târgu-Mureş (simbol bursier MCAB), unul dintre cei mai mari producători de cabluri din România, aprobată pe 20 februarie de Tribunalul Mureş, lasă nelămurită o serie de aspecte în legătură cu măsurile dispuse de BVB şi Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cum ar fi de ce BVB nu a intervenit mai devreme în condiţiile în care pe 17 ia­nuarie, când operatorul pieţei de capital cerea clarificări, acţiunile Rom­cab afişau o prăbuşire de 54% de la înce­putul anului, la 3,9 lei? De ce solicitarea BVB a venit la două zile după ce fostul mi­nistru al finanţelor Sebastian Vlă­descu s-a retras din funcţia de preşedinte al Rom­cab, de ce BVB nu a con­tinuat seria de solici­tări şi clarificări la Rom­cab, care a fost decizia din spatele suspendării tran­zacţiilor cu acţiuni de vineri 17 februarie, care este cauza pierderii a 200 mil. lei în trei luni din 2016, de ce nu a învăţat Romcab din prece­denta insolvenţă, de ce nu este semnat şi ştampilat docu­mentul cu rezultate financiare pe 2016 publicat pe site-ul BVB şi cum ar putea acţionarii mi­noritari să-şi mar­cheze pierderile?