Vel Pitar: Profitabilitatea din industria de panificaţie din România e cea mai mică din UE, deşi costurile sunt la fel

Autor: Mădălina Panaete 29.05.2017
Dan Trifu, vicepreşedinte al Vel Pitar, liderul pieţei de panificaţie, spune că preţul mediu al pâinii din Ro­mânia este cel mai mic din Uniu­nea Europeană, în timp ce cos­turile (cu energia, făina etc) sunt la acelaşi nivel cu cele din ţările co­munitare, iar aces­te lucruri pun presiune pe profita­bili­ta­tea companiei. „Profitabilitatea companiei s-a situat la 2,77% din cifra de afaceri, de mai bine de zece ori sub media in­dustriei europene de profil. Preţu­rile principalelor elemente de cost (făi­nă, energie, ambalaje etc.) au fost în linie cu cele din Uniunea Euro­pea­nă, în timp ce preţul mediu a fost de departe cel mai mic din spaţiul co­mu­nitar, iar aceşti factori au dus la acest nivel redus de profitabilitate, care este de­par­te de a reflecta efor­turile men­ţio­na­te anterior (inves­ti­ţiile făcute - n.red.), a declarat managerul. Com­pania Vel Pitar a avut anul trecut o cifră de afaceri de 80 mil. euro şi un profit de 2,2 mil. euro. Conform datelor Eurostat citate anterior de reprezentanţii Vel Pitar, preţul pâinii în România a fost în 2015 cel mai mic din UE, situat la 55% din media preţurilor europene.