Transgaz, pe lista de investigaţii a Comisiei Europene. De la începutul anului, acţiunile au crescut pe bursă cu 53%

Autor: Dan Grigore Ivan 05.06.2017

Trasngaz (TGN), transportatorul na­ţional de gaze naturale, este sub in­ves­tigaţia Comisiei Europene pentru o even­tuală încălcare a Articolului 102 din Tra­tatul privind funcţionarea Uniunii Euro­pene, ce interzice folosirea în mod abuziv a poziţiei dominante deţinute pe piaţa internă.

„Încălcarea presupusă şi care ur­mează a fi obiectul unor investigaţii supli­mentare, se referă la restricţionarea flu­xului liber al gazelor naturale dinspre Ro­mânia către Statele Membre înve­cinate, inclusiv prin utilizarea strategică a tarifelor de transport în punctele de inter­conectare, investiţiilor insuficiente sau întârizierii proiectelor de infra­struc­tură relevante, argumentele tehnice nefondate ca pretext pentru a împie­dica/justifica întârzierile în exporturi“, se arată în comunicatul de pe bursă.