Centrul Orhideea Spa din Bucureşti: Am ajuns la o medie de 4.000 de clienţi pe lună, cei mai mulţi vin pentru terapii

Autor: Mirabela Tiron 08.06.2017

Centrul Orhideea Health&Spa din Capi­ta­lă, unul dintre cele mai mari din ţară, cu ve­nituri de 3 milioane de lei anul trecut, similare cu cele din anul anterior, a investit 50.000 de eu­ro în extinderea zonei de saune şi piscine, dar şi a celei dedicate te­ra­pi­ilor, după ce a finalizat in­ves­ti­ţia de 300.000 de euro în deschi­de­rea unei noi săli de fitness, potrivit ofi­cialilor companiei. „Am ajuns la o medie de 4.000 de clienţi pe lună. Sunt oa­meni care investesc în starea lor de bine (...). Cei mai mulţi dintre mem­brii noştri vin la Orhi­deea Spa pentru terapii, însă am ajuns la 10% clienţi dedicaţi fitnes­sului. Acesta a fost şi motivul pentru care am in­vestit într-o nouă sală de fitness“, a declarat Ro­xana Vişan, directorul centrului Orhideea Spa. Orhideea Health&Spa este unul dintre ce­le mai mari centre spa din Capitală, întins pe o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi, do­tat cu zonă de relaxare, zonă de pis­ci­nă, saună şi terapii. Orhideea Spa este pro­iectul Fundaţiei pen­tru Să­nă­tate Orhideea Spa, pro­iect de­marat în anul 2010. Cen­trul spa se află în cadrul com­ple­xu­lui reziden­ţial Orhi­deea Gar­dens, dezvol­tat de omul de afa­ceri Daniel Piţur­lea. Inves­tiţia în acest cen­tru spa s-a ri­di­cat la circa 3,5 mil. euro şi a fost rea­lizată de Dragoş Penca, du­pă ce a vândut în 2010 către fon­dul spaniol GED acţiunile pe care le deţinea la agenţia de turism online Paravion, companie pe care o conducea alături de alţi doi parteneri. „Ne-am păstrat acelaşi public, persoane cu vârsta între 25 şi 55 de ani, în mare parte deţinător de membership Orhideea.“