Britanicii de la Marks & Spencer lucrează în România cu şase fabrici cu 1.350 de salariaţi

Autor: Cristina Rosca 16.06.2017

Marks & Spencer are peste 930 de magazine în Marea Britanie şi peste 460 de magazine la nivel internaţional.

Retailerul de modă Marks & Spencer, prezent pe piaţa locală pe seg­mentul de retail, lucrează în România cu şase fabrici, dintre care unul este pro­du­că­tor de încălţăminte, iar restul de cinci realizează haine.

Cele şase au un total de 1.350 de sa­la­riaţi, potrivit datelor anunţate de gru­pul britanic. Producătorul de încăl­ţă­min­te, compania Sarmac, este loca­lizată în ju­deţul Bihor, polul producătorilor de în­căl­­ţăminte din România. O analiză an­te­rioară a ZF arăta ca o treime din an­ga­jaţii români care lucrează în pro­duc­­ţia de încălţăminte sunt în judeţul Bihor. Apropierea de Vest şi salariile mici i-au atras pe cei mai mulţi pro­du­că­tori aici.

Producătorii de îmbră­că­min­te sunt toţi amplasaţi în zona de sud a ţării, o zonă cunos­cută pentru faptul că nu a reuşit să atragă investiţii în domenii „grele”. Astfel, tex­tiliştii au ajuns aici unii dintre cei mai mari angajatori, cu sute chiar mii de sa­lariaţi. Totodată, dato­rită lipsei inves­tiţiilor cu valoare adău­gată mare, salariile plă­tite aici ajung să fie şi cu 30% sub media pe economie.