Rezultatele dezastruoase ale companiilor de stat, efectul numirilor de manageri interimari. Interimatul este noua lege care guvernează companiile de stat. Cum şi cui să mai ceri performanţă?

Autor: Mirabela Tiron 25.08.2017

Tarom a ajuns la al patrulea director general „provizoriu“ într-un an şi jumătate, CFR Marfă şi CNAIR (compania de drumuri) sunt conduse de şefi provizorii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a fost condus de patru interimari de anul trecut încoace. La Transgaz fostul director general interimar a fost numit astăzi director general. Legea „CEO privat la stat“ a fost îngropată pe tăcute de şefii din ministere, acţionari în companiile de stat.

„Prin numirile constante de manageri provizorii asistăm la iresponsabilitatea actului de proprietar al statului. În companiile de stat se aduc oameni din provizorat în provizorat la con­ducere, care nu dau socoteală acţiona­rului pentru ceea ce fac, care ştiu că nu vor fi pedepsiţi, de aici şi degradarea unor com­panii de stat“, explică Radu Furnică, preşe­dintele Leadership Development Solutions.

Cazul companiei aeriene de stat Tarom, care a ajuns să fie condusă de administratori numiţi provizoriu şi care a schimbat după demiterea de anul trecut a CEO-ului privat, belgianul Christian Heinzmann, alţi patru directori generali, numiţi provizoriu, în afara legii de guvernanţă corporativă, expli­că de ce companiile de stat nu perfor­mează pe pieţele pe care sunt prezente.

Situaţia de la Tarom nu este un caz izo­lat în transporturi. Şi CFR Marfă ac­tivează tot sub conducerea unui director ge­neral in­te­rimar, Mihai Manole, numit în mai anul aces­ta de către consiliul de admi­nis­traţie, aceas­ta fiind, la fel ca Tarom, una din com­pa­niile care a schimbat mai mulţi şefi. Ulti­mul „CEO privat“, Mihuţ Crăciun, înlo­cuit de Manole, este vizat într-o anchetă a DIICOT.

De un director general provizoriu este con­dusă şi Compania Naţională de Admi­nistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în ianuarie anul acesta fiind nu­mit pe aceas­tă poziţie Ştefan Ioniţă. El a fost numit de către consiliul de administraţie, după ce di­rec­torul general Cătălin Homor a fost demis pe motiv de deficienţe în gestionarea acti­vi­tăţii. La niciuna din aceste companii nu se văd rezultate. Nu se stabilesc obiective clare, nu se face o strategie pe termen lung, ni­meni nu-şi asumă nimic. S-a ocolit legea pri­vind guvernanţa corporativă în compa­ni­ile de stat, lege care stabileşte reguli clare pen­tru alegerea membrilor în consiliile de ad­ministraţie şi în conducerea executivă, şi nu se respectă regulile pentru eficientizarea companiilor de stat.

„Pentru o companie nu este sănătos să aibă management temporar, se ignoră astfel legile pieţei, ale concurenţei, o companie nu poate să fie astfel performantă. La manage­ment provizoriu se apelează doar în cazurile izolate, dar aceasta trebuie să fie văzută ca o soluţie temporară, nu trebuie permanen­tizată“, arată Radu Furnică.

O altă companie de stat, Transgaz, trans­por­tatorul naţional de gaze, a fost sub con­du­cerea unui director general interimar, Ion Sterian, ce avea mandat din mai anul acesta pâ­nă în iulie, după ce fostul şef, Petru Văduva (recrutat prin proiectul „CEO privat“) a demisionat de la conducerea com­pa­niei pe motive personale. Ion Sterian a fost numit ieri în funcţia de director general, po­trivit unei decizii a Consiliului de Admi­nis­tra­ţie, procedura de selecţie fiind desfăşu­rată de CA fără implicarea vreunui expert inde­pendent specializat în recrutarea resurselor umane.

Efectele negative ale managementului în baza numirilor de şefi provizorii se văd şi în alte sectoare strategice, precum şi în siste­mul public de sănătate.

Spitale judeţene de urgenţă au ajuns să fie conduse în multe cazuri doar de manageri interimari, în timp ce starea unităţilor se degradează.

Un caz relevant este cel al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, care a schimbat patru directori generali interimari din mai anul trecut până în prezent. Din mai până în septembrie 2016 directorul general interimar a fost Camelia Ghiveciu, care declara pentru ZF că spitalul se confruntă cu deficit de medici, la ATI apelând la doi medici bulgari. Ea ocupa această poziţie după ce directorul general, Dan Romulus Şerban, fusese demis pe motiv că nu a îndeplinit obiectivele.

Nu a fost găsit un alt director general nici după interimatul medicului Camelia Ghiveciu, aşa că după ce i s-a terminat man­datul la spital a fost numit un alt manager interimar, Silviu Didilescu, care şi-a dat demisia, ulterior fiind numit, în martie anul acesta, un nou manager inte­ri­mar, Adrian Comşa, iar de la 1 iulie anul acest a fost adus un alt şef interimar, Valen­tin Emanoil, potrivit presei locale. Spitalul are deficit de medici pe ATI şi duce lipsă şi de echipa­mente. Între timp, pacienţii din judeţ se deplasează către unităţile din Capitală.

La conducere interimară s-a rezumat şi Tarom, unde nu a mai fost selectat un manager pe contract de mandat pe patru ani de la demiterea belgianului Christian Heinzmann din martie anul trecut. Şi în consiliul de administraţei au ajuns reprezentanţi pe mandat provizoriu.“Membrii consiliului de administraţie al Tarom sunt numiţi provizoriu, conform prevederilor legale în vigoare, şi au încheiate cu adunarea generală a acţionarilor contracte de mandat provizorii“, au răspuns la solicitarea ZF oficialii ministerului Transporturilor, care nu au oferit alte detalii.

Nimeni nu răspunde pentru ce lasă în urmă în unităţile de stat la conducerea cărora s-au aflat „provizoriu“, permanentizarea acestui tip de management, prin administratori sau directori generali interimari ducând la degradarea companiei pe termen lung. Tarom a avut pierderi record de 104 mil. lei în primul semestru, faţă de 28 mil. lei în prima jumătate a anului trecut. Nimeni nu răspunde de acest rezultat.

Legea privind guvernanţa corporativă stabileşte reguli clare privind alegerea membrilor consiliilor de administraţie (CA) şi obligă autorităţile care au în subordine companiile de stat să apeleze la serviciile unor firme de recrutare. Codul de guvernanţă corporativă pentru companiile de stat a fost aprobat la final de 2011, Guvernul şi-a asumat astfel transparentizarea activităţii unor societăţi de stat.

Tarom a ajuns la al patrulea director general „provizoriu“ într-un an şi jumătate. Tarom a avut pierderi record de 104 mil. lei în primul semestru. Anul trecut compania a avut pierderi de 28 mil. lei în prima jumătate a anului.

CFR Marfă activează tot sub conducerea unui director general interimar, Mihai Manole, numit în mai anul acesta. Ultimul „CEO privat“, Mihuţ Crăciun, înlocuit de Manole, este vizat într-o anchetă a DIICOT.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este condusă din luna  ianuarie a acestui an de Ştefan Ioniţă, interimar şi el. Între timp Valea Oltului, Valea Prahovei, autostrăzile se blochează de câteva ori pe săptămână.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi a schimbat patru directori generali interimari din mai anul trecut şi până în prezent. Spitalul are deficit de medici pe ATI şi duce lipsă şi de echipamente. Între timp, pacienţii din judeţ se deplasează către unităţile din Capitală.