România împrumută un miliard de euro de la BEI pentru realizarea investiţiilor din POIM

Autori: Mona Scarisoreanu , Mediafax 03.10.2017

Pe site-ul Ministerului Finanţelor a fost postat proiectul de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - UE cofinanţare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017.

Împrumutul de la Banca Europeană de Investiţii, în valoare de un miliard euro, va fi disponibilizat în cel mult 20 de tranşe până la 31 decembrie 2024, Ministerul Finanţelor Publice va efectua tragerile din sumele împrumutului, care vor fi utilizate conform legislaţiei privind datoria publică în vigoare.

Conform mecanismului financiar prevăzut de legislaţia existentă în domeniul datoriei publice, subproiectele alocate de BEI sunt prefinanţate parţial de la bugetul de stat, iar ulterior parte a acestei prefinanţări se recuperează din sumele împrumutului.

Împrumutul este acordat pe o perioadă de până la 25 ani, cu până la şapte ani perioadă de graţie.

Conform practicii Băncii Europene de Investiţii, termenii financiari (rata dobânzii, structura de rambursare) se determină pentru fiecare tranşă cu ocazia tragerii. Fiecare tragere are propriul grafic de rambursare şi se consideră ca un împrumut separat.

“Împrumutul contractat prin intermediul Contractului cadru de finanţare semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, se circumscrie prevederilor privind legislaţia în domeniul datoriei publice, fiind destinat finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, a cărui disponibilizare are la bază realizarea obiectivelor de investiţii cuprinse în axele prioritare 1 şi 2 din Programul Operaţional Infrastructură Mare. Axele prioritare 1 şi 2 se referă printre altele la: creşterea mobilităţii şi dezvoltarea transportului rutier, feroviar, naval şi a mijloacelor de transport subteran, precum şi creşterea zonelor de acces cu conectivitate redusă, creşterea utilizării durabile a aeroporturilor, a transportului feroviar şi a volumului de mărfuri tranzitate prin porturi, creşterea siguranţei şi securităţii în toate modurile de transport, reducerea impactului transportului asupra mediului, etc. Contractarea unui astfel de instrument se încadrează în obiectivele Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale 2016-2018, prin care Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte continuarea parteneriatului cu instituţiile financiare internaţionale pentru a beneficia de termenii si condiţiile oferite de aceste instituţii. Împrumutul se acordă pe o perioadă de până la 25 ani, cu până la şapte ani perioadă de graţie si în condiţii foarte avantajoase în comparaţie cu alte instrumente de datorie publică, Banca Europeană de Investiţii fiind instituţia financiară a Uniunii Europene cu rating AAA. Ca urmare, împrumutul va contribui la limitarea costurilor şi extinderea maturităţii portofoliului de datorie publică. Ministerul Transporturilor va fi desemnat agenţie de implementare (Promotor), continuând să desfăşoare activităţile conferite de legislaţia relevantă privind implementarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Totodată, Ministerul Transporturilor va transmite, atât Ministerului Finanţelor Publice, cât şi Băncii Europene de Investiţii, raportări centralizate privind stadiul fizic şi financiar aferente subproiectelor cuprinse în cadrul axelor prioritare din Programul Operaţional Infrastructură Mare, care să permită alocarea subproiectelor şi monitorizarea realizării lor”, se arată în expunerea de motive.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice va efectua periodic tragerile din împrumut pentru subproiectele alocate de către Banca Europeană de Investiţii. Sumele disponibilizate de Banca Europeană de Investiţii din împrumut vor fi virate în contul Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României şi vor fi utilizate pentru destinaţiile prevăzute de OUG nr 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv finanţarea deficitului bugetului de stat si refinanţarea datoriei publice guvernamentale.

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor vor încheia un Acord Subsidiar prin care se vor stabili drepturile si obligaţiile părţilor în ce priveşte aplicarea prevederilor Contractului cadru de finanţare.