Directorul Metrorex rămâne în funcţie: El poate fi demis doar de Consiliul de Administraţie, nu de ministrul Transporturilor

Autor: Anca Olteanu 03.11.2017

Directorul general al Metrorex poate fi demis doar de Consiliul de Administraţie, conform ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, se arată în statutul actualizat al societăţii Metrorex. Astfel, directorul Metrorex nu poate fi demis de ministrul Transporturilor. 

Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anunţat vineri dimineaţa, după incidentul de la staţia de metrou Eroilor, că a luat decizia demiterii directorului general al Metrorex, Marin Aldea, şi a directorului de Exploatare, Liviu Daniel Dinu.

„Consiliul de Administraţie revocă Directorul General”, potrivit statutului actualizat al societăţii Metrorex, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată şi actualizată, şi a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

„Consiliul de Administraţie numeşte directorul general la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare şi semnează contractul de mandat cu Directorul General”, se mai arată în statut.

Consiliul de Administraţie (CA) se întruneşte cel puţin odată la trei luni şi ori de câte ori este necesar.

Deciziile CA sunt adoptate în mod valabil cu majoritate simplă (jumătate plus unu) a voturilor membrilor Consiliului de administraţie.

Organele care asigură controlul şi conducerea Metrorex sunt Adunarea Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie şi Directorul General.

Reprezentanţii acţionarului unic în Adunarea Generală a Acţionarilor sunt numiţi de Ministerul Transporturilor.

Consiliul de Administraţie şi Directorul General răspund de activitatea de administare şi conducere a Metrorex, iar Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate publică tutelară, şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni în activitatea de administrare şi conducere a Metrorex, potrivit statutului societăţii.

Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a Metrorex şi răspundere, în condiţiile legii, pentru efectele acestora, revine Consiliului de Administraţie şi Directorului General.

Metrorex este administrată potrivit sistemului unitar conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată şi actualizată, şi a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.