Firmele care angajează şomeri pot primi fonduri nerambursabile de până la un milion de euro

Autori: Dan Straut , Mediafax 11.11.2017

„Este cel mai mare pachet de măsuri finanţat din fonduri europene destinat şomerilor şi îmbunătăţirii situaţiei de pe piaţa muncii din România. Sprijinim în acelaşi timp şi angajatorii, dar şi pe cei care doresc să-şi găsească un loc de muncă, oferind stimulente care sa-i pună în valoare pe tineri - o resursă valoroasă a României”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.

Cele cinci apeluri de proiecte, cu finanţare din Programul Operaţional Capital Uman (POCU), vizează inserţia în piaţa muncii pe de o parte a tinerilor NEETs (persoane între 15 şi 24 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează niciun program educaţional sau de formare), dar şi a celorlalte categorii de şomeri şi persoane inactive.

Cererile de proiecte pentru sprijinirea tinerilor NEETs au o valoare totală de 254 de milioane de euro, după cum urmează:
- 94 de milioane de euro pentru sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor NEETs şomeri („Viitor pentru tineri NEETs II”) din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov;
- 57 de milioane de euro pentru sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor NEETs şomeri din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia;
- 103 milioane de euro pentru „Scheme naţionale - programe de ucenicie şi stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia”.

Apelurile care vizează celelalte categorii de şomeri şi persoane inactive au o valoare totală de 297 de milioane de euro, din care:
- 206 milioane de euro pentru „Scheme naţionale - programe de ucenicie şi stagii pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”;
- 91 de milioane de euro pentru „Subvenţionarea locurilor de muncă şi acordarea de prime de mobilitate pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (prima de încadrare, prima de instalare, prima de relocare, prima de activare).

Pot depune cereri de finanţare în cadrul apelurilor Viitor pentru tineri NEETs I şi II, începând cu 15 noiembrie 2017 şi până în 17 ian. 2018, furnizori autorizaţi de formare profesională a adulţilor, furnizori acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării, centre autorizate de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, organizatii sindicale, ONG-uri, întreprinderi sociale de inserţie, organizaţii de tineret legal constituite, angajatori, camere de comerţ şi industrie.

Suma maximă care poate fi accesată de un beneficiar este de un milion de euro per proiect.

Pentru celelalte apeluri de proiecte, organizaţia care poate depune cereri de finanţare este Agenţia Natională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), începând cu 10 noiembrie şi până în 28 decembrie 2017 pentru „Scheme naţionale - programe de ucenicie şi stagii I pentru tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia”, respectiv până în 30 iulie 2018 în cazul apelurilor „Scheme naţionale - programe de ucenicie şi stagii pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” şi „Subvenţionarea locurilor de muncă şi acordarea de prime de mobilitate pentru şomeri şi persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,32 miliarde de euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 şi contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale UE