Guvernul PSD a găsit o soluţie pentru ca firmele private să majoreze salariile brute, ca să păstreze netul prin trecerea contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a salariatului: obligaţia unei negocieri colective şi pentru firmele private

Autor: Cristian Hostiuc 17.11.2017

Guvernul PSD, care a făcut o revoluţie fiscală prin trecerea contribuţiilor sociale din sarcina companiei în sarcina angajatului, a găsit o soluţie prin care salariile brute să crească, astfel încât salariile nete să rămână identice: obligaţia unor negocieri colective pentru firmele care au peste 21 de salariaţi, indiferent de forma de proprietate a companiei, potrivit ordonanţei OUG 82/2017. 

Conform unei interpretări a unui manager de la o companie privată, firmele private trebuie să aibă acceptul şi să se înţeleagă cu angajaţii pentru revoluţia fiscală, adică nu prea au marjă de manevră pentru a nu creşte salariul brut. 

Conform modificărilor fiscale ale guvernului PSD/Tudose, prin trecerea contribuţiilor sociale din sarcina companiei în sarcina angajatului, salariul brut trebuie să crească cu peste 20%, astfel încât netul să fie păstrat la fel. 

În piaţ sunt discuţii în cadrul companiilor private pentru a nu creşte salariul brut întrucât este foarte greu de redus după aceea dacă vor interveni alte schimbări, dar în schimb să se acorde bonusuri lunare pentru a se păstra salariul net. 

Bonusurile au acelaşi regim fiscal ca un salariu, respectiv compania trebuie să plătească impozit pe venit şi contribuţii sociale, dar nu trebuie să crească salariul brut. 

Vedeţi mai jos modificările introduse de guvernul PSD, care introduce negocieri colective între companii şi angajaţi:

”Prin derogare de la prevederile art. 129 alin.

(1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă,’ iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)—(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din 4 / 5 OUG nr. 82/2017 - modificarea şi completarea unor acte normative Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.”

Citiţi mai jos expunerea de motive a guvernului pentru aceste modificări, cuprinsă în ordonanţa OUG 82/2017 

”Având în vedere că legislaţia naţională obligă la iniţierea negocierii colective doar la angajatorii cu peste 21 de salariaţi, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, indiferent de numărul de salariaţi.

Astfel, pentru aplicarea ultimelor modificări ale Codului fiscal se propune eliminarea restricţiilor în ceea ce priveşte iniţierea negocierii colective în vederea încheierii contractelor colective de muncă, introducându-se totodată derogări de la termenele şi condiţiile de reprezentativitate prevăzute de actuala reglementare. În lipsa adoptării prezentului act normativ interesele angajatorilor cu mai puţin de 21 de salariaţi ar fi prejudiciate prin imposibilitatea iniţierii negocierii colective la nivel de unitate, afectând astfel atât drepturile şi obligaţiile angajatorilor, cât şi pe cele ale salariaţilor.

Se creează premisele flexibilizării condiţiilor de reprezentativitate solicitate la negocierea contractelor colective de muncă prin introducerea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate şi al confederaţilor reprezentative la nivel naţional, împreună cu reprezentanţi ai salariaţilor.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată.”