Revoluţia fiscală a guvernului PSD. Un contabil dintr-o firmă care aplică split TVA: Este un haos, este o pierdere de timp inutilă, fără niciun efect benefic! Primele mărturii de la cei care au decis să aplice split TVA arată că sunt necesare resurse suplimentare semnificative

Autori: Adelina Mihai , Cristian Hostiuc 29.11.2017

Primele mărturii din firmele care au decis să aplice split TVA, care este opţional pentru firme de la 1 octombrie, arată că sunt necesare resurse suplimentare semnificative. „Nici cu 10 telefoane pe zi la Trezorerie nu ne înţelegeam“.O mărturie a unui contabil din ca­drul unei firme care a aplicat TVA split de la 1 octom­brie arată că au fost ne­ce­sare resurse supli­men­­ta­re semnificative pentru a admi­nis­tra noi­le proceduri şi că siste­mul este com­plet neclar, ba mai mult, aproa­pe de haos.

„Conducerea companiei unde lucrez a decis să aplice split TVA de la 1 octom­brie, datorită facilităţilor. Nu am avut niciun cuvânt de spus, a trebuit să mă confor­mez. Este haos! Trei oameni blocaţi să ţină evidenţa strictă a plăţilor şi încasărilor.

Cu tre­zo­reria nu se putea lucra, aveam cu ei în octom­brie zece telefoane pe zi în care le ex­plicam eu ce şi cum se face“, a spus un con­tabil, citat de Tax Advisors, cea mai puternică comu­nitate de profesionişti contabili de pe Facebook. În plus, el a mai spus că a fost ne­voit să deschidă un cont la o bancă pentru ca operaţiu­nile să fie mai facile şi pentru că nu se poate lucra online cu Trezoreria.

„Au mai deschis în Trezorerie încă un cont intermediar, prin care tre­buie să plimb sumele. Fac situaţii extra­­contabile pentru a-mi veri­fica con­tinuu sumele TVA. La plă­ţile par­ţiale groaznic, la avan­suri de ase­menea. Dau telefoane inutile cli­enţilor ce nu aplică split pentru a le explica cum să-mi facă plăţile. Este o pierdere de timp inutilă, fără niciun efect benefic“, a mai spus contabilul.