Unde este industria noastră de lactate? România importă unt de 34 mil. euro pe an şi exportă de 1 mil. euro. ”Românii au în­ce­put prin 2016 să con­sume mai mult unt, până nu de­mult mân­cau mar­garină”

Autor: Roana Rotaru 29.11.2017

România a importat anul trecut unt de peste 34 mil. euro şi a ex­portat de aproape un milion de euro, po­trivit datelor Eurostat.

Într-un singur an, în 2016 faţă de 2015, importul de unt a crescut cu 11,7 mil. euro, o creştere pe ca­re pre­şe­dintele Asocia­ţiei Patro­na­le Ro­mâ­ne din In­dus­tria Lap­te­lui o pune pe seama în­locuirii mar­ga­rinei cu untul. „Românii au în­ce­put prin 2016 să con­sume mai mult unt, până nu de­mult mân­cau mar­garină“, a spus Do­rin Cojo­ca­ru, preşe­dintele APRIL.

Principalele ţări din care im­por­tăm unt sunt Polonia, Ger­mania şi Fran­ţa, polonezii aco­perind aproape ju­mătate din valoarea totală a im­por­tu­rilor de unt din 2016, potrivit Eurostat. „Laptele din România nu prea are grăsime. Rasele noastre, Hols­tein şi Bălţata Românescă, dau lapte cu o grăsime medie de 3,5%-3,7%, faţă de 4,4% cât dau va­cile din Olanda.

Fermierii din România pre­feră să facă smântână. Ca să faci unt tre­bu­ie să se­pari lapte­le, să sto­chezi, şi pentru că există cerere de smân­tână, nu mai fac unt“, a spus preşedintele APRIL.