Acţionarii MedLife au subscris 40% din acţiunile emise pentru majorarea capitalului. Restul merge prin plasament privat

Autor: Roxana Rosu 19.12.2017

Perioada de exercitare a drepturilor de preferinţă în cadrul majorării de capital al MedLife s-a încheiat pe 18 decembrie, în timpul operaţiunii fiind subscrise 753.082 acţiuni la un preţ maxim de 36 lei per acţiune, respectiv 40% din oferta totală, iar titlurile rămase vor fi oferite într-un plasament privat. 

În urma operaţiunii au rămas nesubscrise un număr de 1,84 milioane de acţiuni, care vor fi oferite în cadrul unui plasament privat, respectiv o oferta publică exceptată de la obligaţia întocmirii şi publicării unui prospect. Tranzacţia va fi intermediată de Wood & Company Financial Services.