Asociaţia mamut. Aproape 10.000 de proprietari din ansamblul Militari Residence s-au unit pentru administrarea cartierului de lângă Bucureşti

Autor: Alina-Elena Vasiliu 25.01.2018
Ansamblul rezidenţial Militari Resi­dence din localitatea Chiajna, aflată în apro­pierea sectorului 6 din Bucureşti, are o aso­cia­ţie de proprietari cu peste 9.000 de membri, fiind astfel una dintre cele mai mari aso­ciaţii de acest tip din ţară.
 
„Asociaţia are aproxi­mativ 9.300 de membri, a fost înfiinţată pe 30 martie 2011 şi este pe rol din 2012. Asociaţia de Proprietari Militari-R Aso­cia­ţie este, conform Legii 230/2007, un ONG care nu are cifră de afaceri şi nici profit. Rolul asociaţiei este între­ţinerea şi administrarea cartierului, fiind condusă de un comitet executiv şi un preşedinte“, spune Adrian Creţu, secretar al asociaţiei.