Încep marile migraţii: Furnizorii tradiţionali de electricitate pierd primii clienţi pe fondul liberalizării

Autor: Roxana Petrescu 29.01.2018

Apar primele fisuri în supremaţia marilor furnizori de energie, cei care au pe mână şi monopul distribuţiei de elec­tri­citate din cele opt regiuni ale Ro­mâniei, companii mici, uneori chiar din alte domenii de activi­ta­te, reuşind să bifeze creş­teri exponenţiale. Deja unu din zece clienţi casnici şi-a schim­bat furnizorul sau a optat pentru un abonament de energie croit pe nevoile sale, procentul urmând să crească, potrivit spe­cia­liştilor din piaţă. La finalul primelor trei trimestre de anul tre­cut, CEZ România, unul din­tre cei mai mari furnizori de energie de pe plan local, activ cu precădere în zona Olte­niei, pierduse peste 12.000 de clienţi casnici faţă de numărul cu care încheiase anul 2016. Numărul în sine nu ridică probleme pentru un furnizor de talia CEZ care are în portofoliu peste 1,3 milioane de consumatori cas­nici, dar oglindeşte începutul unei tendinţe. Astfel, în timp ce furnizorii tra­di­ţio­nali de energie electrică au început să piardă clienţi, alte busi­nessuri încep să facă bani din apetitul ro­mâ­nilor pentru schimbare. Engie România, fos­tul GDF SUEZ Energy România, cel mai mare distribuitor local de gaze naturale, a ajuns după primele nouă luni ale anului trecut la 5.500 de clienţi casnici. „Comunitatea“ de 5.500 de clienţi nu pare semnificativă dacă este raportată la cei aproape 9 milioane de consumatori casnici de energie, atâţia câţi sunt în România. Dacă îi comparăm pe cei 5.500 de clienţi cu cei 250 pe care Engie îi avea la finalul anului 2016, creşterea devine semnificativă.