MAI propune ca poliţiştii răniţi să poate primi îngrijiri medicale şi în spitalele private

Autori: Mihaela Gidei , Mediafax 01.02.2018

„Situaţia de fapt din domeniul asigurării asistenţei medicale din ţara noastră a înregistrat o diversificare a serviciilor medicale acordate de sectorul privat, făcând aptă şi chiar recomandabilă luarea în considerare a acestei opţiuni pentru tratarea poliţiştilor răniţi”, se arată în documentul publicat de Ministerul Afacerilor Interne.

"De asemenea, având în vedere că prevederile Hotărârii de Guvern 1083/2008 stabilesc în mod expres obligaţia Ministerului Afacerilor Interne de a acorda despăgubiri poliţiştilor pentru riscul de rănire, fără a limita accesul la asistenţa medicală în funcţie de forma de organizare a furnizorului de servicii medicale, prin proiect se propune completarea Ordinului nr.24/2009 cu o normă care să prevadă posibilitatea ministrului afacerilor interne de a aproba, prin ordin, în cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenţa medicală, tratamentul şi măsurile de recuperare medicală realizate în ţară în alte condiţii decât cele prevăzute la articolul 6 alineatul (1), dar şi condiţii de plată sau decontare diferite de cele prevăzute la alineatele (2) şi (3) al aceluiaşi articol", se menţionează în documente.

Concret, Ordinul MAI nr. 24/2009 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor arată, la articolul 6, că un agent rănit beneficiază de asistenţă medicală în spitatele de stat.

"În această situaţie, costurile asistenţei medicale sunt decontate de către MAI după cum urmează: În situaţia prevazută la alin. (1) se suportă numai diferenţa dintre costul serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale acordate şi sumele decontate din fondul unic de asigurari sociale de sanatate şi/sau de la bugetul statului, după caz, în baza documentelor justificative, fără a se depăşi pretul de referinţă/tarifele maximale stabilite de Ministerul Sănătăţii. (3) Decontarea sumei de bani prevazută la alin. (2) se face de unitatea în care este încadrat politistul rănit, pe baza cererii formulate de poliţist sau de persoana din familia poliţistului ori reprezentantul legal al acestuia şi a documentelor justificative eliberate de unitatea medicală în care poliţistul a beneficiat de tratament medical, cu avizul structurilor financiară şi, respectiv, medicală ale unităţii în care acesta este încadrat", arată legea în vigoare.

După aceste alineate, MAI propune şi supune dezbaterii introducerea unuia nou: „(4) Pentru poliţiştii răniţi, ministrul afacerilor interne poate aproba, prin ordin, în cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenţa medicală, tratamentul şi măsurile de recuperare medicală realizate în ţară şi în alte condiţii decât cele prevăzute la alin.(1). Prin ordin se pot stabili inclusiv condiţii de plată sau decontare diferite de cele prevăzute la alin.(2) şi (3).”