ZF index imobiliar. Preţul apartamentelor vechi din Bucureşti a ajuns la 88.850 € în ianuarie, cel mai mare nivel din ultimii opt ani

Autor: Alina-Elena Vasiliu 04.02.2018

♦ Apartamentele vechi cu trei camere din Bucureşti au fost mai scumpe cu 9,5% în ianuarie 2018 faţă de ianuarie 2017, ajungând la o medie de 88.850 de euro ♦ Comparativ cu luna decembrie 2017, creşterea preţului este de 1,2%, echivalentul a 1.100 de euro, potrivit indexului imobiliar al ZF, realizat în colaborare cu firma de consultanţă imobiliară Coldwell Banker pe baza ofertelor din Anunţul telefonic.

Pe întregul an 2017, media de preţ pentru apartamentele vechi cu trei camere a fost de 83.400 de euro, în creştere cu 6% faţă de media anului 2016, de 78.700 de euro. În ianuarie anul acesta un apartament cu trei camere construit înainte de 1990 a devenit mai scump cu 7.750 de euro.

„Cererea se află în continuare la un nivel ridicat şi, ţinând cont că numărul de aparta­men­te noi finalizate în regiu­nea Bucu­reşti-Ilfov este sem­ni­fi­cativ mai mic com­para­tiv cu cel al tran­zacţiilor din aceeaşi zonă din­tr-un an, există în con­ti­nua­re premise de creş­te­re. Estimăm că există în con­tinuare pre­mise pen­tru majo­rări de preţuri, însă într-un interval mai re­dus faţă de 2017, în zo­na a 5%“, spu­ne Gabriel Voicu, direc­tor divizie New Homes în cadrul Cold­well Banker România.

În luna ianuarie au existat mai multe ofer­te noi, care, de regulă, sunt listate la pre­ţuri mai ridicate comparativ cu valorile de tran­zacţionare, ceea ce explică parţial creş­te­rea din luna ianuarie, specifică fiecărui în­ceput de an, explică reprezentanţii Coldwell Banker.

Pe cartiere, scăderi de preţuri în ianua­rie faţă de decembrie au fost consem­nate în zonele Constantin Brâncoveanu (minus 2.000 de euro), în Crângaşi (minus 1.000 de euro), în Iancului (minus 3.000 de euro) şi în Militari (minus 4.000 de euro). În celelalte cartiere ale Capitalei, preţurile fie au cres­cut, fie s-au menţinut la acelaşi nivel.

Cea mai scumpă rămâne zona Unirii, unde un apartament vechi cu trei camere costă 140.000 de euro. Tot peste 100.000 de euro costă şi locuinţele similare din Aviaţiei, Piaţa Victoriei şi zona centrului comercial Bucureşti Mall. Astfel, în 13 zone din cele 20 incluse în indexul imobiliar ZF, preţurile medii depăşesc 80.000 de euro.

Cea mai mare creştere în ia­nuarie faţă de decem­brie a fost „bifată“ în zona 13 Sep­tem­brie, unde preţul mediu a crescut cu 9.000 de euro, ca urmare a anun­ţurilor noi de vân­zare a unor locuinţe în apropierea hotelului de cinci stele Marriott, ceea ce ridică preţul cerut pentru o locuinţă. Tot în zona 13 Septembrie, creşterea de la ianuarie 2017 la ianuarie 2018 a fost de 17.000 de euro, unul dintre cele mai mari avansuri.

Zonele Brâncoveanu şi Vitan Mall înregistrează însă cea mai mare creştere, de 18.000 de euro fiecare. Acestea se află în apropierea unor centre comerciale de mari dimensiuni, factor care influenţează preţul de vânzare. Astfel, în apropierea zonei Brânco­veanu există mallul Sun Plaza, iar în zona Vitan, pe lângă Bucureşti Mall, există în apropiere şi Mega Mall şi Park Lake.

Pe segmentul locuinţelor noi, potrivit estimărilor din piaţă, numărul de locuinţe construite în 2018 va rămâne la un nivel similar cu cel de anul trecut, adică circa 14.000 de locuinţe în Bucureşti şi în împrejurimi. În 2017, doar în perioada ianuarie-septembrie, au fost finalizate 39.372 de locuinţe, în creştere cu 2.415 faţă de perioada similară a anului anterior, potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică. Datele aferente întregului an 2017 nu au fost comunicate încă.