„Creierele“ ajung din urmă cerealele la export. Exporturile de software au egalat exporturile de produse agroalimentare în 2017

Autor: Adelina Mihai 27.02.2018

♦ România a exportat servicii IT&C în valoare record de 4 miliarde de euro în 2017, cât exporturile de alimente şi de băuturi.Exporturile de servicii IT&C au ajuns la 3,9 miliarde de euro anul trecut, în creştere cu 19% faţă de perioada similară din 2016, arată da­tele Băncii Naţionale.

Pregăti­rea bună a programatorilor români, abi­litatea de a vorbi mai multe limbi străine şi cos­tul mult mai redus al forţei de muncă din Româ­nia au făcut ca acest sector să ajungă la fel de important pentru economie ca materiile prime alimentare şi alimentele trimise la ex­port, arată datele centralizate de ZF. În 2017, expor­turile româneşti de produse agro­ali­mentare şi băuturi au avut o valoare totală de 4,1 mld. euro, arată datele Institu­tu­lui Naţional de Statistică.

„Există un trend uriaş de externalizare a ser­viciilor non-core în toată Europa. Sunt cos­turi foarte mari acolo, în ţări cum ar fi Germa­nia, unde pe lângă salariile mari există şi o inflexibilitate a muncii, e greu să restructurezi, de exemplu, şi astfel că e mai uşor să faci un con­tract cu firmă pentru astfel de servicii. Iar Româ­nia este foarte bine văzută pe piaţa glo­bală de outsourcing, vor­bim multe limbi stră­ine, abilităţile de comunicare şi interac­ţiune cu cli­enţii sunt mai bune chiar decât în India, avem un număr de progra­matori mare şi bine pre­gătiţi, reţeaua de Internet este rapidă  şi sun­tem pe acelaşi fus orar cu Europa“, a spus Andrei Caramitru, partener la firma de con­sultanţă în management Boston Consulting Group.

Într-adevăr, sectorul IT&C a devenit un star al economiei în ultimii ani, după ce multi­na­ţio­nale din acest sector şi-au extins acti­vi­tatea sau şi-au deschis centre de servicii în ma­rile oraşe, influenţate de facilităţile fiscale (scu­tirea de im­po­zit pe veniturile programa­to­rilor şi ajutoarele de stat) şi de pregătirea bună a IT-iştilor. Faţă de acum cinci ani, exporturile de servicii IT&C au crescut de 2,6 ori, mai arată datele BNR.

„Exporturile de servicii IT vor continua să crească, pentru că dacă ne uităm la salarii, vedem că un dezvoltator software din vestul Europei sau din SUA câştigă 250.000 de dolari pe an, iar România este încă departe de acest nivel. Singura problemă care ar putea împiedica dezvoltarea este legată de deficitul de forţă de muncă“, a mai spus Caramitru.

În 2017 România a exportat servicii în va­loare-record de peste 20 mld. euro, în creştere cu 14% faţă de 2016, cu un excedent de 8 mld. euro.

Prin urmare, excedentul de la comerţul internaţional de servicii rezolvă o mare parte din problema creată de deficitul de la comerţul cu bunuri, care a ajuns la 13 mld. euro anul trecut.