Subvenţiile agricole de la UE şi încasările suplimentare la asigurări duc veniturile bugetare la un neaşteptat plus de 17% în ianuarie 2018

Autor: Iulian Anghel 02.03.2018

♦ Execuţia bugetului general consolidat pe ianuarie indică o creştere de venituri totale cu 16,8% comparativ cu ianuarie 2017, graţie subvenţiilor agricole de la UE, de 1,2 miliarde de lei  venite anul acesta mai devreme, dar şi unui avans spectaculos al veniturilor din contribuţii sociale – un plus de 1,3 miliarde de lei.Astfel, deşi cheltuielile totale au fost mai mari cu 26,4% faţă de ianuarie 2017, bugetul general consolidat a rămas pe excedent – plus 2 mld. lei (0,2% din PIB).

Singurele surse de venit în care s-au înregistrat scăderi în ianuarie sunt accizele (minus 14,9%) şi impozitul pe profit (minus 23%), dar cum ponderea lor în total venituri nu este covârşitoare, veni­turile pe ansamblu au crescut subs­tanţial, trase în sus de contribuţiile de asigurări care au crescut cu aproape 1,3 miliarde de lei faţă de ianuarie 2017 (plus 23%), de încasările din TVA care au înregistrat un avans de 7,8% (plus 409 mil. lei) şi de veniturile suplimentare din impozitul pe salarii: plus 358 mil. lei (creştere de 12,6%). De asemenea, bugetul a înregistrat un plus de venituri din fondurile UE de 1,2 miliarde de lei pentru că o parte a subvenţiilor agricole a fost luată anul acesta în chiar prima lună a anului.

În total, bugetul a adunat cu 3,2 mld. lei peste încasările din ianuarie 2017.

Veniturile bugetului general consolidat, de 22,4 miliarde de lei, reprezentând 2,4% din PIB, au fost, prin urmare, cu 16,8 % mai mari, în termeni nominali, faţă de ianuarie 2017.

Trecerea contribuţiilor sociale de la angajator la angajat şi celelalte modificări făcute în structura acestor impozite au crescut nivelul de încasări în ianuarie cu 23% faţă de ianuarie trecut.

De asemenea, reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% nu a afectat, cel puţin în ianuarie, nivelul de încasări din această sursă, veniturile din impozitul pe salarii şi venit crescând cu 12,6%.

Şi la TVA se înregistrează o creştere bună – plus 7,8% - lucru de aşteptat, de altfel, întrucât încasările din această sursă reflectă vânzările din decembrie, lună în care, în mod normal, consumul este peste media anuală.

Execuţia bugetară evidenţiază sume primite de la Uniunea Europeană de 1,2 miliarde lei, dar acestea reprezintă doar subvenţiile agricole pentru că, pe fonduri structurale şi pe programele de devoltare rurală, România nu a luat niciun cent – fapt consemnat într-o altă statistică a Ministerului Finanţelor.

În privinţa cheltuielilor, acestea au fost de 20,4 miliarde lei, în creştere faţă de anul trecut cu 4,2 miliarde de lei (plus 26,4%), dar cu 2 miliarde de lei sub venituri, lucru ce a păstrat bugetul pe excedent (0,2% din PIB).

Cheltuielile de personal au crescut cu 18,5%, an/an, creştere determinată - susţine ministerul de resort - de majorările salariale acordate în 2017. Astfel de cheltuieli vor creşte în continuare pentru că urmează alte majorări salariale ca urmare a aplicării noii legi a salarizării.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut şi ele cu 27,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea provenind, în principal, de la bugetul fondului naţional unic de sănătate şi de la bugetele locale, explică Ministerul Finanţelor.

De asemenea, cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 13%, fiind influenţate, în principal, de majorările de pensii din 2017.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanate din surse interne şi externe, au fost de 476 milioane lei, cu 55% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

iulian.anghel@zf.ro