Restaurantele din hotelurile Palace şi Caraiman din Sinaia, afaceri totale de 1,3 mil. euro

Autor: Mirabela Tiron 12.03.2018

♦ Bonul mediu este de 40-50 de lei pentru turiştii care vin individual, iar cei mai mulţi clienţi sunt români.Restaurantele Palace şi Carai­man din Sinaia, cu o capacitate totală de 350 de locuri, amplasate în cadrul hote­lurilor Palace şi Caraiman, clădiri de patrimoniu istoric, au avut în 2017 ve­ni­turi de 1,3 milioane de euro, în uşoară creş­tere faţă de anul anterior, potrivit ofi­cialilor companiei care le ad­ministrează.

„Cele două restaurante au mers mai bine acum la început de an, a crescut volumul de vânzări, ne-a ajutat mult ză­pa­da, s-a putut schia. Aproape 50-60% din venituri sunt asigurate de clienţii com­panii, care organizează tot felul de eve­nimente corporate. Anul trecut res­taurantele au avut ve­nit­uri de aproape 1,3 mi­lioane de euro“, a spus pen­tru ZF Ion Iustinian Şchiopu, proprietarul com­pa­niei Palace Moun­tain Prest, ju­cător ce a închiriat din 2012 cele două res­tau­ran­te de la com­pa­nia Pa­lace SA Sinaia (lis­ta­tă pe bur­să), care de­ţine ho­­te­lu­­rile Pa­lace (pa­­­tru ste­le) şi Carai­man (trei ste­le) din Sinaia.