Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR: Asociaţiile financiar-bancare trebuie să sancţioneze abaterile de la principiile de creditare corectă inclusiv prin excluderea membrilor

Autor: Roxana Rosu 13.03.2018

Băncile trebuie să se ocupe de educaţia financiară a propriilor clienţi, iar asociaţiile financiar-bancare trebuie să promoveze principii de creditare corectă inclusiv prin sancţionarea membrilor care nu le respectă, inclusiv cu excluderea din asociaţie, a spus Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR la conferinţa „Noi tendinţe în reglementare cu focus pe protecţia consumatorului”.

În opinia lui, România are printre cele mai scăzute grade de educaţie financiară atât la nivel european, cât şi mondial, iar fiecare instituţie din acest sector ar trebui să se implice activ în  îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi conştientizare a populaţiei cu privire la efectele pe care le pot avea deciziile luate în materie financiară.

”Ne aşteptăm, de asemenea, la implicarea activă a asociaţiilor profesionale ale industriei financiare atât în rezolvarea problemei educaţiei financiare, cât şi în realizarea de demersuri reale pentru recâştigarea încrederii consumatorilor prin promovarea principiilor de creditare corectă în cadrul codurilor de conduită adoptate de membrii acestor entităţi şi prin sancţionarea celor care nu le respectă, inclusiv cu excluderea din asociaţie”.

În plus, Florin Georgescu este de părere că până cand sectorul financiar-bancar va ajunge la momentul la care va vedea în mod real şi efectiv roadele acestor demersuri, ar putea fi necesar ca lipsa de educaţie financiară a clienţilor proprii să fie suplinită de acţiuni ale creditorilor.

”Aceştia trebuie să îşi asume responsabilitatea fiecărui credit acordat în ceea ce priveşte evaluarea riscului din ambele perspective - a creditorului şi a debitorului - cel puţin până la momentul la care clienţii vor atinge un nivel suficient de informare pentru a fi în măsură să participe în mod activ la propria protecţie şi să-şi minimizeze riscul de supraîndatorare”.

Nu în ultimul rând, pentru a putea face faţă provocărilor viitoare şi a asigura premisele pentru crearea unui cadru de reglementare adecvat, flexibil şi adaptat nevoilor pieţei, el consideră că este de o importanţă vitală comunicarea continuă şi reală între industrie şi clientela pe care o deserveşte, de o manieră care să fie vizibilă la nivel public pentru înlăturarea oricăror bănuieli privind lipsa de transparenţă sau reaua-credinţă în ceea ce priveşte conduita creditorilor profesionişti.